Jak subskrybować kanał RSS dla incydentów ze strony Stanu usługi Webex?

Jak subskrybować kanał RSS w przypadku incydentów z centrum sterowania cisco Webex Control Hub?

Jak subskrybować kanał RSS w przypadku zdarzeń w chmurze z usługi Cisco Webex Control Hub?

Aby uzyskać dostęp do kanału informacyjnego RSS w przypadku incydentów ze strony Stan usługi Webex:

Strona Stan usługi Webexzawiera teraz kanał RSS dla incydentów. Użytkownicy mogą wybrać czytnik RSS do wyboru i subskrybować.
Aby uzyskać dostęp do kanału informacyjnego RSS, kliknij Obraz dodany przez użytkownika ikonę w prawym górnym rogu strony Stan. Jeśli jesteś użytkownikiem Webex Teams, zalecamy korzystanie z bota RSS. Bot wysyła komunikat dla każdej aktualizacji.

Aby uzyskać dostęp do kanału informacyjnego RSS w przypadku incydentów z centrum sterowania sieci Webex Cisco:

  1. Zaloguj się do Centrum sterowania Cisco Webex w https://admin.webex.com
  2. W obszarze Powiadomieniawybierz Obraz dodany przez użytkownika ikonę, aby wyświetlić, czy wystąpił incydent usługi.
Administratorzy mogą sprawdzać zdarzenia usługi z poziomu centrum sterowania sieci Web firmy Cisco Webex. Jest to dostępne już dziś i nie wymaga żadnej interakcji administratora do subskrybowania. Kanał pomocy technicznej pochodzi ze stanu usługi Webex.
 

Czy ten artykuł był pomocny?