Przed rozpoczęciem

Jeśli administrator witryny włączył tę funkcję, możesz zalogować się do witryny Webex przy użyciu poświadczeń Google, Facebook lub Office 365. Dowiedz się, jak skontaktować się z administratoremwitryny .

1

Wybierz strzałkę rozwijaną po prawej stronie przycisku Zaloguj się i wybierz pozycję Webex ,Google, Office 365lub Facebook , a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

Wyloguj się z listy rozwijanej
2

Przy pierwszym logowanie się za pomocą poświadczeń Google, Facebook lub Office 365 należy wprowadzić poświadczenia, aby połączyć konto Webex:

Przykład:

Google Office 365 Facebook

 

Firma Microsoft wycofała obsługę programu Internet Explorer. Jeśli używasz programu Internet Explorer do łączenia swojego konta na Facebooku z kontem Webex, może zostać poproszony o zainstalowanie przeglądarki Microsoft Edge Chromium i Microsoft Edge WebView2. Musisz zainstalować Edge Chromium, zdecydować, która aplikacja WebView2 do użycia, Evergreen zalecane, a następnie zainstalować WebView2.

Po połączeniu konta Webex z kontem Google, Facebook lub Office 365 możesz zalogować się do webexu przy użyciu tych poświadczeń na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Przejdź do preferencji > ogólne, aby wyświetlić i edytować połączone konta.