Skrócona instrukcja obsługi pakietu Webex Meetings

Aby zacząć korzystać z pakietu Webex Meetings, należy przygotować

  • Konto prowadzącego w swojej witrynie Webex.

  • Adres URL Webex swojej witryny Webex.

  • Swoją nazwę użytkownika Webex i hasło.

Powitalna wiadomość e-mail od administratora witryny zawiera adres URL Webex. Przejdź do tego adresu URL i zaloguj się do witryny Webex. Po zalogowaniu się w witrynie możesz w łatwy sposób spotykać się z osobami z całego świata przez Internet, korzystając z telefonu lub komputera.


Wiadomość powitalna może zawierać również łącze umożliwiające utworzenie hasła do konta. Aby utworzyć hasło do swojego konta, wybierz Utwórz hasło.

Jeśli w Twojej witrynie Webex jest używane jednokrotne logowanie, zaloguj się za jego pomocą.

Zaloguj się do swojej witryny Webex

Otrzymana powitalna wiadomość e-mail zawiera adres URL witryny, nazwę użytkownika i łącze umożliwiające ustawienie hasła. Jeśli w Twojej witrynie jest używane jednokrotne logowanie, tych poświadczeń będziesz używać do logowania się w witrynie Webex.

1

Przejdź do swojego adresu URL Webex.

2

Wybierz opcję Zaloguj się.

3

Po wyświetleniu monitu wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję Zaloguj się.

Konfigurowanie usługi

W zależności od organizacji możesz mieć jeden lub więcej z następujących produktów pakietu Webex Meetings: Cisco Webex Meetings, Cisco Webex Events, Cisco Webex Training i Cisco Webex Support.

Wszystkie produkty pakietu Webex Meetings są konfigurowane automatycznie, gdy organizujesz spotkanie lub sesję bądź dołączasz do nich. Możesz zaoszczędzić czas, konfigurując je w systemie Windows lub Mac OS przed spotkaniem lub sesją.

1

Przejdź do swojego adresu URL Webex i zaloguj się do swojej witryny Webex.

2

Wybierz odpowiednią kartę usługi, którą chcesz skonfigurować.

Na przykład aby skonfigurować usługę Webex Meetings, wybierz kartę Webex Meetings.

3

W drzewie nawigacji rozwiń pozycję Konfiguracja, a następnie wybierz usługę.

Na przykład aby skonfigurować usługę Webex Meetings, wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Meetings.

4

Wybierz opcję Konfiguracja, a następnie OK.

Instalowanie aplikacji klasycznej Cisco Webex lub narzędzi zwiększających wydajność Webex

Począwszy od wersji WBS39.10 dostępne są oddzielne pakiety instalacyjne dla narzędzi zwiększających wydajność i aplikacji klasycznej. Narzędzia zwiększające wydajność Cisco Webex zapewniają integrację z programami Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes i innymi aplikacjami. Aplikacja klasyczna Webex Meetings umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe rozpoczynanie spotkań i dołączanie do nich, a także funkcje dostępne przed spotkaniem i w trakcie jego trwania.

Administrator witryny może skonfigurować usługę Webex tak, aby automatycznie pobierała aplikację klasyczną lub narzędzia zwiększające wydajność Webex przy pierwszym logowaniu. Jeśli nie, zdecydowanie zalecamy pobranie z witryny Webex.

1

Przejdź do tego adresu URL witryny Webex i zaloguj się na swoje konto.

2

Na stronie Pliki do pobrania wybierz aplikację klasyczną Cisco Webex Meetings lub narzędzia zwiększające wydajność Webex, a następnie wybierz swój system operacyjny (Windows lub Mac).

3

Wybierz opcję Pobierz.

4

Wybierz opcję Zapisz plik.

5

Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik instalacyjny, a następnie wybierz opcję Zapisz.

6

Otwórz folder, w którym został zapisany plik instalacyjny, a następnie kliknij go dwukrotnie.

7

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację lub narzędzia.