1

Przejdź do opcji Spotkania , a następnie wybierz pozycjęNagrania, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych nagrań.

2

Zaznacz nagranie, a następnie kliknij pozycję Udostępnij nagranie.

3

W wyskakującym oknie wpisz nazwę spacji lub osoby i wybierz je z listy. Następnie kliknij pozycję Udostępnij.


 

Nagrania mogą być udostępniane tylko w przestrzeniach należących do tej samej organizacji i udostępniane w danym miejscu tylko raz. Ponadto nagrania mogą być usuwane tylko przez osobę, która je udostępniła.

1

Przejdź do opcji Spotkania , a następnie naciśnij pozycjęNagrania, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych nagrań.

2

Naciśnij długo nagranie, a następnie naciśnij pozycję Udostępnij nagranie.

3

W oknie wyszukiwania wprowadź nazwę spacji lub osoby lub wybierz je z listy. Następnie naciśnij .


 

Nagrania mogą być udostępniane tylko w przestrzeniach należących do tej samej organizacji i udostępniane w danym miejscu tylko raz. Ponadto nagrania mogą być usuwane tylko przez osobę, która je udostępniła.