Administratorzy witryn, którzy chcą zainstalować dodatek Cisco Webex for G Suite dla wszystkich użytkowników w swojej organizacji, mogą zalogować się na swoje konta administratora G Suite i postępować zgodnie ze standardowym procesem Google, aby zainstalować dodatki G Suite za pośrednictwem zasad grupy lub za pomocą domyślnych preferencji na https:/ / support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=en .

1

Zaloguj się do administracji witryną sieci Web i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > opcje .

2

W sekcji Integracja z osobami zewnętrznymi w obszarze Google zaznacz pole wyboru Kalendarz .

W polu Ogranicz integrację z użytkownikami w tych domenach G Suite możesz wybrać, które domeny Google mogą korzystać z tej funkcji.

3

Kliknij pozycję Aktualizuj .