Windows, Mac i Internet

Webex ułatwia teraz uwierzytelnianie się za pomocą kodu PIN potwierdzającego podczas tworzenia konta. Przy pierwszym logowaniu do Webex otrzymujesz sześciocyfrowy kod PIN potwierdzający, aby zweryfikować swój adres e-mail. Po pozytywnej weryfikacji możesz utworzyć swoje własne hasło i zalogować się. Zwiększa to bezpieczeństwo procesu logowania.


Jeśli nie otrzymałeś kodu potwierdzającego, sprawdź, czy dane Twojego konta e-mail są poprawne, a następnie kliknij wyślij goponownie.

Nie otrzymasz kodu PIN, jeśli Twoja organizacja loguje się do usługi Webex za pomocą logowania jednokrotnego (SSO).

iPhone, iPad i Android

Jeśli logujesz się z urządzenia mobilnego, otrzymasz link e-mail do weryfikacji adresu e-mail, możesz utworzyć hasło i zalogować się.