Przejdź do pozycjiWiadomości, zaznacz przestrzeń i kliknij pozycję Kontakty. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy imię i nazwisko osoby i wybierz polecenie Usuń z obszaru.

1

Przejdź do wiadomościi wybierz obszar.

2

Stuknij w menu aktywności , a następnie stuknij w Kontakty. Naciśnij imię i nazwisko osoby i wybierz pozycję Usuń z obszaru.

1

Przejdź do wiadomościi wybierz obszar.

2

Stuknij w menu aktywności , a następnie stuknij w Kontakty. Naciśnij imię i nazwisko osoby i wybierz pozycję Usuń z obszaru.

1

Przejdź do pozycjiWiadomości, zaznacz przestrzeń i kliknij pozycję Kontakty.

2

Na liście osób najedź kursorem na imię i nazwisko osoby i kliknij pozycję , a następnie kliknij pozycję Usuń z obszaru.