Jabbera | Zaloguj się i połącz z usługami

Po zalogowaniu się do programu Jabber system organizacji uwierzytelnia nazwę użytkownika i hasło. System Jabber automatycznie łączy wszystkie usługi.

Uwierzytelnianie można wykonać na wiele sposobów Organizacja decyduje, w jaki sposób Jabber pobiera informacje o uwierzytelnianiu Sposób zalogowania różni się w zależności od czynników takich jak:

  • Typ używanej urządzenia

  • Metoda nawiązywania połączenia z siecią organizacji (lokalnym, VPN, usług mra mobile)

  • Typ uwierzytelniania używany przez organizację (konta proste, logowanie jednokrotne z kontem organizacji, uwierzytelnianie wieloczynnikowe)

To, co widzisz na ekranie logowania, i czy kroki, które można obserwować, zostały zmienione.

W przypadku problemów z telefonem należy skontaktować się z administratorem systemu Administrator może dodać niestandardowe łącze do ekranu logowania do programu Jabber, aby zgłosić problemy. W przeciwnym razie wykonaj standardowe kanały, aby zgłosić problem.