Zobacz wyniki ankiety

Slido jest dostępny w Cisco Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynach. Ta funkcja jest dostępna w niezależnym cyklu wydawniczym. Sprawdź status.webex.com/maintenance, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie. Aby znaleźć używane wersje spotkań webex, zobacz Znajdowanie numeru wersji spotkań cisco Webex.

Po aktywowaniu ankiety i przesłaniu odpowiedzi przez uczestników karta Ankiety jest automatycznie aktualizowana wraz z wynikami.

Gdy ankieta nie jest już aktywna, możesz wyświetlić wyniki bez jej aktywacji.

1

Podczas spotkania przejdź do aplikacji > Slido.

2

Wybierz Slido, który zawiera ankietę.

3

Na karcie Ankiety znajdź ankietę i kliknij > Wyświetl wynik.

4

(Opcjonalnie) Podziel się wynikami spotkania z uczestnikami:

  1. Kliknij pozycję Prezentuj Suwak na nowej Prezentuj Slido w nowej karcie karcie, aby otworzyć wyniki na nowej karcie przeglądarki.

  2. Udostępnij swój ekran uczestnikom.


 

Jeśli chcesz wyświetlić panel SlidoPolls podczas udostępniania ekranu, kliknij pozycję Więcej > aplikacji na pasku sterowania spotkaniami u góry ekranu.