Jeśli wyłączysz możliwość automatycznego łączenia się z urządzeniem Webex lub masz problemy z automatycznym połączeniem się z nim, możesz ręcznie połączyć się z urządzeniem.

1

W nagłówku aplikacji kliknij pozycję Połącz z urządzeniem, aby wyświetlić listę pobliskich urządzeń i wybierz urządzenie, którego chcesz użyć z listy.


 

Jeśli wybierzesz opcję Wyszukajurządzenie, możesz wyszukać urządzenie według nazwy, a także wyświetlić listę ostatnich urządzeń, z którymi wcześniej nawiązano połączenie.

Jeśli urządzenie nie pojawia się w wynikach wyszukiwania lub nie możesz połączyć się z siecią, aby nawet wyszukać urządzenie, kliknij przycisk Połącz za pomocą kodu 9 znaków. Następnie wprowadź kod, który znajduje się na urządzeniu i kliknij przycisk Dalej.

2

Gdy kod PIN jest wyświetlany na urządzeniu, wystarczy wprowadzić go w webex. Jeśli znajdujesz się w sali konferencyjnej z kilkoma osobami, wszystkie te same kody PIN są używane do łączenia aplikacji z urządzeniem.


 

Należy wprowadzić kod PIN wyświetlany na urządzeniu. Nie można używać numeru PIN hosta dla spotkań Webex.


 

Kod PIN pozostaje ważny przez 5 minut po pierwszym wyświetleniu. Tak więc, jeśli nawiążesz pomyślne połączenie, nie zostaniesz poproszony o podanie numeru PIN w żadnych dodatkowych próbach w ciągu tego 5 minut.

Jeśli spróbujesz połączyć się po 5 minutach, musisz wprowadzić nowy kod PIN.

Jeśli wyłączysz możliwość automatycznego łączenia się z urządzeniem Webex lub masz problemy z automatycznym połączeniem się z nim, możesz ręcznie połączyć się z urządzeniem.

1

Naciśnij swoje zdjęcieprofilowe, naciśnij pozycję Urządzenia , a następnie włącz opcję Ręczne połączenie.

2

Na liście spacje wybierz pozycję Połącz z urządzeniem, aby wyświetlić listę pobliskich urządzeń, a następnie wybierz urządzenie, którego chcesz użyć, z listy.


 

Możesz wyszukać urządzenie według nazwy, a zobaczysz też listę ostatnich urządzeń, z którymi wcześniej nawiązano połączenie.

Jeśli urządzenie nie pojawia się w wynikach wyszukiwania lub nie możesz połączyć się z siecią, aby nawet wyszukać urządzenie, naciśnij pozycję Połącz za pomocą 9-znakowego kodu. Następnie wprowadź kod, który znajduje się na urządzeniu i naciśnij przycisk Dalej.

3

Gdy kod PIN zostanie wyświetlony na urządzeniu, po prostu wprowadź go w aplikacji Webex. Jeśli znajdujesz się w sali konferencyjnej z kilkoma osobami, użyjesz tego samego numeru PIN, aby połączyć aplikację z urządzeniem.


 

Należy wprowadzić kod PIN wyświetlany na urządzeniu, nie można użyć numeru PIN hosta dla spotkań Webex.


 

Kod PIN pozostaje ważny przez 5 minut po pierwszym wyświetleniu. Tak więc, jeśli nawiążesz pomyślne połączenie, nie zostaniesz poproszony o podanie numeru PIN w żadnych dodatkowych próbach w ciągu tego 5 minut.

Jeśli spróbujesz połączyć się po 5 minutach, musisz wprowadzić nowy kod PIN.

1

Kliknij pozycję Połącz z urządzeniem.

2

Wprowadź nazwę urządzenia, którego chcesz użyć, lub wybierz urządzenie z listy Ostatnie urządzenia.

3

Gdy kod PIN zostanie wyświetlony na urządzeniu, po prostu wprowadź go w aplikacji Webex.

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem aplikacja pozostaje podłączona do urządzenia, gdy ta przeglądarka pozostaje otwarta.


 

Po nawiązaniu połączenia z tablicą Webex można teraz otworzyć miejsce w aplikacji Webex na Tablicy Webex.