Webex jest ustawiony na automatyczne otwieranie po uruchomieniu komputera, ale można go wyłączyć, jeśli wolisz.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe.

2

Wybierz pozycję Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Ogólne.

3

Po uruchomieniu komputera wyeznacz zaznacz zaznaczyć zaznaczyć ustawienia Start Webex.

Webex jest ustawiony na automatyczne otwieranie po pierwszym otwarciu go na komputerze, ale można go wyłączyć, jeśli wolisz.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe.

2

Wybierz pozycję Preferencje, a następnie wybierz pozycję Ogólne .

3

Po uruchomieniu komputera wyeznacz zaznacz zaznaczyć zaznaczyć ustawienia Start Webex.