Ten artykuł dotyczy witryn WBS40.6.x i wcześniejszych. Jeśli masz nowszą wersjęWebex, możesz dowiedzieć się, jak połączyć się z systemem wideo tutaj.

Zaloguj się do swojej witryny Webex

1

Przejdź do strony logowania.

2

Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Dalej.

3

Wprowadź hasło do konta Webex Meetings i kliknij opcję Zaloguj się.

Dołączanie do spotkania przy użyciu paska wyszukiwania

W górnej części witryny Cisco Webex znajduje się pasek wyszukiwania, za pomocą którego można znaleźć spotkanie i dołączyć do niego. Spotkanie można wyszukać według nazwy prowadzącego, łącza lub identyfikatora pokoju osobistego, tytułu spotkania lub 9-cyfrowego numeru spotkania.


Identyfikator pokoju osobistego można znaleźć w łączu do pokoju osobistego. Na przykład, jeśli łączem do pokoju osobistego jest example.webex.com/meet/giacomo, identyfikatorem pokoju osobistego prowadzącego jest giacomo.

1

Kliknij pasek wyszukiwania i wprowadź jedną z opcji wyszukiwania spotkania.

2

Wprowadź hasło do spotkania podane w zaproszeniu e-mail.

3

Kliknij opcję Dołącz, aby dołączyć do spotkania.


 

W zależności od wybranej opcji, spotkanie otworzy się w aplikacji klasycznej lub aplikacji internetowej.

Dołączanie do spotkania z witryny Webex w aplikacji klasycznej lub aplikacji internetowej

1

Wybierz opcję Spotkania na lewym panelu nawigacyjnym w witrynie Cisco Webex i kliknij nazwę spotkania, do którego chcesz dołączyć.

2

W razie potrzeby wprowadź hasło do spotkania podane w zaproszeniu e-mail.

3

Kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz opcję Użyj aplikacji klasycznej lub Użyj aplikacji internetowej. Obsługa w obu aplikacjach wygląda podobnie, ale aplikacja internetowa wymaga do działania jedynie przeglądarki. Następnie wybierz opcję Dołącz do spotkania.


 

Po wybraniu aplikacji klasycznej lub aplikacji internetowej witryna Webex zapamięta wybór użytkownika i ustawi go jako domyślny tylko dla danej witryny Webex.

4

Po otwarciu spotkania wybierz opcje audio i wideo.