1

Przejdź do spotkania.

2

Wybierz Nagrania, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych nagrań.

3

Kliknij bezpośrednio na nagranie, aby otworzyć i wyświetlić nagranie, lub wybierz:

 • Otwórz zawartość spotkania.

  W wyskakującym okienku możesz wybrać:

  • Wyróżnienia— tekst transkrypcji wyróżniony przez hosta.

  • Przejrzyj— wyświetlanie i odtwarzanie klipów audio transkrypcji.

  • Nagrywanie— informacje takie jak: czas trwania, rozmiar i format.


   

  Możesz także przeszukać zawartość spotkania, przejść do strony Wyszukaj transkrypcję lub wyróżnić tekst i wprowadzić konkretny tekst, którego szukasz.

 • Udostępnij nagranie, wprowadź nazwę osoby lub obszaru, której chcesz udostępnić nagranie, a następnie kliknij w Udostępnij.

1

Przejdź do spotkania.

2

Wybierz Nagrania, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych nagrań.

3

Stuknij bezpośrednio w nagranie, aby otworzyć i wyświetlić nagranie, lub naciśnij i przytrzymaj nagranie i dotknij:

 • Otwórz zawartośćspotkania, a następnie wybierz:

  • Wyróżnienia— tekst transkrypcji wyróżniony przez hosta.

  • Przejrzyj— wyświetlanie i odtwarzanie klipów audio transkrypcji.

  • Nagrywanie— informacje takie jak: czas trwania, rozmiar i format.


   

  Możesz także przeszukać zawartość spotkania, przejść do strony Wyszukaj transkrypcję lub wyróżnić tekst i wprowadzić konkretny tekst, którego szukasz.

 • Udostępnij nagranie, wprowadź nazwę osoby lub miejsca, którym chcesz udostępnić nagranie, a następnie stuknij w .