Wycofane: Rozpoczynanie spotkania wideo Webex Meetings lub dołączanie do niego przy użyciu programu Skype dla firm


 

Wycofaliśmy usługę, która umożliwia klientom programu Skype dla firm dołączanie do Webex Meetings. Niniejsze ogłoszenie nie ma wpływu na inne metody dołączania do Webex Meetings .

Opisana wcześniej procedura przestała działać 23 stycznia rd 2023. Przestaliśmy również podawać szczegóły dołączania do programu Skype dla firm w zaproszeniach na spotkania (od grudnia 2022 r.).

Zalecamy użycie przycisku Dołącz zamiast tego możesz dołączyć za pomocą aplikacji Webex lub w przeglądarce.