1

Podczas spotkania lub wydarzenia przejdź do spotkania lub wydarzenia i wybierz pozycję Opcje.

2

Wybierz opcjęOgólne, Udostępnianie zawartości lub Tryb importu.

3

Wyewidencjonuj lub sprawdź opcje, które chcesz wyłączyć lub włączyć, a następnie kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Tabela 1. Dostępne opcje

Ogólne

Udostępnianie treści

Tryb importu

Zezwalaj wszystkim uczestnikom na włączanie wideo

Powróć do klasycznego udostępniania ekranu

Tryb importu:

  • Uniwersalny format komunikacji

  • Sterownik drukarki

Czat

--

--

Uwagi:

  • Zezwalaj wszystkim uczestnikom na sporządzanie notatek

  • Jedna osoba przygotowująca notatki

--

--

Pytania i odpowiedzi

--

--

Reakcje


 

Reakcje są dostępne w witrynach Webex Meetings w wersji 41.2 i nowszych oraz w witrynach Webex Events (nowa) w wersji 41.4 i nowszych.

--

--

Transfer plików

--

--

Włącz multimedia UCF dla uczestników

--

--

Włącz przygotowywanie transkrypcji

--

--

1

Podczas spotkania lub wydarzenia przejdź do spotkań Webex lub wydarzeń Webex i wybierz pozycję Preferencje.

2

Wybierz alerty, Narzędzia lub Wyświetl .

3

Wyewidencjonuj lub sprawdź opcje, które chcesz wyłączyć lub włączyć, a następnie kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Tabela 2. Dostępne opcje

Alerty

Narzędzia

Wyświetl

Uczestnik dołączył do spotkania

Czat

  • Szybsze udostępnianie

  • Wyższa rozdzielczość obrazu

Uczestnik opuszcza spotkanie

Pytania i odpowiedzi

--

Odbieranie wiadomości na czacie

Transfer plików

--

Uczestnik unosi rękę

Włącz multimedia UCF dla uczestników

--

--

Włącz przygotowywanie transkrypcji

--

--

Uwagi:

  • Zezwalaj wszystkim uczestnikom na sporządzanie notatek

  • Jedna osoba przygotowująca notatki

--

--

Zezwalaj wszystkim uczestnikom na włączanie wideo

--

--

Reakcje


 

Reakcje są dostępne w witrynach Webex Meetings w wersji 41.2 i nowszych oraz w witrynach Webex Events (nowa) w wersji 41.4 i nowszych.

--