1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie przejdź do pozycji Ustawienia > audio .

2

Kliknij przycisk Testuj obok jednej z następujących opcji:

  • Głośnik— odtwarzany jest dźwięk i można w razie potrzeby regulować głośność.

  • Mikrofon— nagraj kilka słów, a następnie zostaną odtworzone, aby można było w razie potrzeby dostosować mikrofon.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie przejdź do preferencji > audio.

2

Kliknij przycisk Testuj obok jednej z następujących opcji:

  • Głośnik— odtwarzany jest dźwięk i można w razie potrzeby regulować głośność.

  • Mikrofon— nagraj kilka słów, a następnie zostaną odtworzone, aby można było w razie potrzeby dostosować mikrofon.