1

Dotknij i przytrzymaj mikrofon w obszarze , a następnie zacznij mówić.

2

Po zakończeniu puść mikrofon aby zapisać nagranie.

3

(opcjonalnie) Dotknij Odtwórzprzycisk odtwarzania aby wyświetlić podgląd nagrania. Jeśli nie jesteś z niego zadowolony, możesz go usunąć i spróbować ponownie.

4

Dotknij Wyślij aby wysłać plik głosowy.


 

Jeśli chcesz automatycznie wysyłać klipy głosowe po nagraniu, dotknij swojego zdjęcia profilowego i wybierz Zaawansowane > Ustawienia klipu głosowego > Wyślij automatycznie.