1

Wybierz ikonę pokoju rozmów w oknie centrum i wybierz Moje pokoje, aby wyświetlić pokoje, których jesteś członkiem.

2

Kliknij dwukrotnie pokój , do którego chcesz wejść.

3

Po prawej stronie okna czatu widać listę uczestników. Listę uczestników można wyświetlić lub ukryć.

4

Przeczytaj dyskusję i wprowadź swoje wiadomości na czacie. Historia konwersacji jest trwała. Po wyjściu z pokoju czatu i zamknięciu klienta można powrócić do konwersacji w tym pokoju. Po powrocie do pokoju czatu można przeczytać wiadomości wysłane przez innych członków, gdy użytkownik nie był zalogowany. Z czatu wybierz opcję Pokaż więcej, aby wyświetlić starsze wiadomości.

1

Wybierz kartę Pokoje czatów.

Zostaną wyświetlone wszystkie pokoje, w których uczestniczysz.
2

Kliknij dwukrotnie pokój, do którego chcesz wejść.

3

Po prawej stronie okna czatu widać listę uczestników.

4

Przeczytaj dyskusję i wprowadź swoje wiadomości na czacie. Historia konwersacji jest trwała. Po wyjściu z pokoju czatu i zamknięciu klienta można powrócić do konwersacji w tym pokoju. Po powrocie do pokoju czatu można przeczytać wiadomości wysłane przez innych członków, gdy użytkownik nie był zalogowany. Z czatu wybierz opcję Pokaż więcej, aby wyświetlić starsze wiadomości.