Wyświetlanie raportów użycia nagrywania lub witryny Cisco Webex

Administratorzy witryn mogą pobierać raporty użycia nagrywania, które pokazują informacje o nazwie nagrania, dacie utworzenia, rozmiarze pliku, typie pliku i innych.

  1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Reports Reports > Common > Recording Usage .
  2Wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia raportu.
  3(Opcjonalnie) Aby wyświetlić raport dotyczący określonego nagrania, w polu Nazwa nagrania wprowadź całość lub część nazwy tematu.

  Po wprowadzeniu ciągu tekstowego można użyć symboli wieloznacznych. Przykłady: * lub ?

  4(Opcjonalnie) Aby uruchomić raport o spotkaniach zorganizowanych przez określonego użytkownika, wprowadź nazwę użytkownika hosta w polu Nazwa użytkownika hosta.

  Dane raportu są dostępne tylko dla sesji przeprowadzonych do trzech miesięcy przed bieżącą datą.

  5Aby posortować raport według daty, tematu, nazwy użytkownika lub godziny rozpoczęcia, z menu rozwijanego Sortuj wyniki według wybierz kryteria sortowania.
  6Aby wyświetlić raport, wybierz wyświetl raport. Aby wyeksportować raport w formacie CSV, wybierz eksportuj raport.

  Czy ten artykuł był pomocny?