Zaloguj się do swojej witryny Webex. Następnie wybierz pozycję Rozpocznij spotkanie w sekcji Pokój osobisty na stronie głównej witryny.


 

Spotkanie rozpocznie się w aplikacji klasycznej lub aplikacji internetowej, w zależności od tego, co było ostatnio używane.

Po rozpoczęciu spotkania w pokoju osobistym możesz zobaczyć i usłyszeć wszystkich uczestników, którzy do niej dołączą.