Adres URL witryny webex jest zwykle w formacie nazwa firmy.webex.com.

1

Otwórz ustawienia ze zdjęcia profilowego.

2

Wybierz pozycję Spotkania.

3

W obszarze Domyślny adres URL witryny sieciWebex wybierz pozycję Edytuj , wybierzwitrynę webex, której chcesz używać do rozpoczynania i planowania spotkań, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

4

Kliknij opcję Zapisz.

1

Otwórz ustawienia ze zdjęcia profilowego.

2

Wybierz pozycję Spotkania.

3

W obszarze Domyślny adres URL witryny sieciWebex wybierz pozycję Edytuj , wybierzwitrynę webex, której chcesz używać do rozpoczynania i planowania spotkań, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.