Umieść wskaźnik myszy na wiadomości, kliknij pozycję Więcej akcji , a następnie kliknij pozycję Oznacz jakonieprzeczytane.

Wszystko z wątku wiadomości lub wiadomości na jest oznaczony jako nieprzeczytane. Miejsce będzie nadal wyświetlać potwierdzenie odczytu.

Naciśnij długo wiadomość, a następnie naciśnij pozycję Oznacz jako nieprzeczytaną.

Wszystko z wątku wiadomości lub wiadomości na jest oznaczony jako nieprzeczytane. Miejsce będzie nadal wyświetlać potwierdzenie odczytu.