Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć nagrania spotkań nagrane w chmurze. Aby znaleźć nagrania spotkań nagrane na komputerze, przeszukaj pliki na komputerze.

Przed rozpoczęciem

1

Zaloguj się do User Hub.

2

KliknijWyszukaj spotkania i nagrania i wpisz słowo lub frazę do wyszukania.

Wpisz tytuł spotkania lub nagrania albo numer spotkania. Aby wyszukać pokój osobisty, wpisz imię i nazwisko współpracownika.

Wyniki wyszukiwania są wyświetlane pod paskiem wyszukiwania.
3

Wybierz dowolny element w wynikach wyszukiwania, aby go wyświetlić.


 

Jeśli zbliża się czas rozpoczęcia lub dołączenia do wyszukiwanego spotkania, kliknij przycisk Rozpocznij lub Dołącz obok nazwy spotkania.

4

Kliknij aby wyczyścić pasek wyszukiwania.