Boty w Webex

Boty mogą pomóc rozszerzyć funkcjonalność Webex o aplikację innej firmy. Możesz dodawać boty do przestrzeni Webex i wchodzić w interakcje bezpośrednio z aplikacją innej firmy z przestrzeni. Po dodaniu bota do przestrzeni możesz wysłać wiadomość pomocy do bota, a odpowiedź zawiera polecenia obsługiwane przez bota.

Możesz dodać bota do dowolnego typu przestrzeni. Dodaj bota do obszaru projektu z innymi osobami i wchodź w bezpośrednią interakcję z aplikacją innej firmy w swojej przestrzeni. Możesz też utworzyć przestrzeń tylko z Tobą i botem, aby wchodzić w interakcje z aplikacją innej firmy.

Cisco Webex App Hub zawiera katalog botów i aplikacji opracowanych przez Cisco i programistów innych firm.

Karty w Webex

Boty mogą prezentować informacje w Webex na różne sposoby. Jednak korzystanie z kart ułatwia użytkownikom bezpośrednią interakcję z odpowiedzią bota na polecenie. Możesz wybierać z menu rozwijanych, używać przycisków, a nawet używać pól tekstowych do aktualizowania i zbierania informacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat struktury kart, zobacz https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.

Możesz zgłaszać wszelkie problemy na bocie z kartami, aby devsupport@webex.com

Dodaj bota Asana

Możesz dodać bota Asana do dowolnej przestrzeni Webex.

1

Przejdź do Spaces i wybierz miejsce, aby dodać bota Asana.


 

Możesz także utworzyć nową przestrzeń za pomocą bota Asana.

2

Wybierz Osoby , kliknij Dodaj osoby i wprowadź nazwę bota Asana: asana.bot@webex.bot.

3

Wprowadź help i wyślij wiadomość.


 

Jeśli jesteś w przestrzeni grupowej, musisz wspomnieć o bocie bezpośrednio, wpisując @asana help.

4

Kliknij Połącz konto Asana i zaloguj się przy użyciu informacji o koncie Asana.

Po pomyślnym autoryzowaniu konta Asana otrzymasz potwierdzenie w Webex.

5

Wybierz organizację Asana lub obszar roboczy i kliknij Połącz.

6

Następnie wybierz projekt i kliknij Połącz .

Zarządzanie powiadomieniami Asana

Możesz tworzyć nowe powiadomienia lub zarządzać istniejącymi powiadomieniami o zmianach, które mają być zgłaszane bezpośrednio w Webex.

1

W przestrzeni z botem Asana wpisz help i wyślij wiadomość.


 

Możesz także wprowadzić @asana Manage i wyślij wiadomość, aby zarządzać powiadomieniami.

2

Kliknij w Zarządzaj powiadomieniami , a następnie wybierztyp powiadomienia lub edytuj istniejące powiadomienie.

3

Kliknij Przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienia powiadomień.