Preferencje dotyczące nagrywania dotyczą tylko nagrań w chmurze.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz pozycję Preferencje z lewego paska nawigacyjnego, a następnie wybierz kartę Nagrywanie.

Karta Nagrywanie
3

W przypadku nagrywania transkrypcjiwybierz pozycję utwórz transkrypcje nagrywania nagrań MP4.

4

W widoku Nagrywaniawybierz układ ekranu dla nagrań.

5

Kliknij przycisk Zapisz.