Alternatywni prowadzący

Alternatywny prowadzący to osoba, która może poprowadzić Twoje zaplanowane spotkania lub spotkania w pokoju osobistym, gdy nie możesz ich prowadzić osobiście. Możesz wyznaczyć jednego lub wielu alternatywnych prowadzących dla jednego spotkania lub serii spotkań.

Alternatywny prowadzący może rozpocząć spotkanie, zarządzać nim i je nagrać, ale nie może edytować ani anulować spotkania. Jeśli alternatywny prowadzący nagra spotkanie, nagranie pojawi się na liście Twoich nagrań. Gdy nagranie będzie dostępne, otrzymasz wiadomość e-mail z łączem do niego.


Alternatywny prowadzący nie może rozpocząć spotkania z systemu Cisco TelePresence ani innego systemu wideo. Aby rozpocząć spotkanie w Twoim pokoju osobistym przez telefon, alternatywny prowadzący musi znać Twój kod PIN prowadzącego. Ze względów bezpieczeństwa odradzamy udostępnianie kodu PIN prowadzącego. Jeśli go udostępnisz, zmień go po spotkaniu.

Gdy wskazujesz alternatywnych prowadzących w witrynie Cisco Webex, masz dwie opcje (zależy to od ustawień witryny):

 • Możesz pozwolić na prowadzenie Twoich spotkań przez dowolną osobę, która ma konto prowadzącego w tej witrynie, albo przez dowolną osobę, która dołącza z urządzenia wideo zarejestrowanego w chmurze Cisco Webex w tej organizacji. Konta prowadzących są konfigurowane przez administratorów witryny. Ta opcja nie jest dostępna w narzędziach zwiększających wydajność Cisco Webex i programie Microsoft Outlook.

 • Alternatywnych prowadzących możesz wskazać, wprowadzając ich adresy e-mail. Dzięki narzędziom zwiększającym wydajność Webex i Microsoft Outlook możesz wybrać z listy uczestników alternatywnych prowadzących.


  Te opcje ustawiają administratorzy witryny. Administrator witryny może wyłączyć obie opcje lub opcję Zezwalaj, aby każdy użytkownik mający konto prowadzącego w tej witrynie był prowadzącym lub każdy, kto dołączy z urządzenia wideo zarejestrowanego w chmurze Cisco Webex w tej organizacji był alternatywnym prowadzącym spotkań w moim pokoju osobistym.

Możesz wyznaczyć alternatywnego prowadzącego tylko wtedy, gdy ta osoba ma już konto prowadzącego w Twojej witrynie Webex. Cisco Webex Meetings wykorzystuje następujące metody powiadamiania każdego uczestnika, który zostanie podany jako alternatywny prowadzący:

 • Wiadomość na stronie poczekalni Twojego pokoju osobistego informująca uczestnika, że jest alternatywnym prowadzącym spotkania.

 • Wiadomość e-mail z zaproszeniem dla wszystkich osób podanych jako alternatywni prowadzący informująca, że są oni alternatywnymi prowadzącymi spotkania.

Jeśli alternatywny prowadzący dołączy do spotkania przed Tobą, spotkanie rozpocznie się automatycznie, a alternatywny prowadzący przejmie rolę prowadzącego. Alternatywni prowadzący, którzy dołączą po pierwszym alternatywnym prowadzącym nie staną się automatycznie prowadzącymi. Jeśli później dołączysz do trwającego spotkania, usługa Webex Meetings automatycznie przywróci Ci rolę prowadzącego.


Jeśli korzystasz z bezpłatnego konta w usłudze Webex Meetings, nie możesz przypisać alternatywnego prowadzącego.

Dodawanie alternatywnych prowadzących w witrynie Cisco Webex

1

Zaloguj się na swoje konto w witrynie Webex.

2

Przejdź do opcji Zaplanuj spotkanie.

3

Aby wskazać określonych uczestników z kontami prowadzących jako alternatywnych prowadzących, dodaj ich w polu Uczestnicy, naciśnij klawisz Enter i kliknij opcję Wyznacz tego uczestnika jako alternatywnego prowadzącego.

4

Wprowadź pozostałe informacje o spotkaniu i kliknij Zaplanuj lub rozpocznij spotkanie.

Dodawanie alternatywnych prowadzących do spotkań w pokoju osobistym


Jeśli jako prowadzącego wskażesz osobę, która już czeka w poczekalni Twojego pokoju osobistego, będzie miał miejsce jeden z następujących scenariuszy:

 • Jeśli alternatywny prowadzący jest już zalogowany, spotkanie rozpocznie się automatycznie w Twoim pokoju osobistym, jeśli aktualnie nie odbywa się w nim żadne inne spotkanie.

 • Jeśli alternatywny prowadzący nie jest zalogowany, przed rozpoczęciem spotkania otrzyma prośbę o zalogowanie się.

1

Przejdź do menu Preferencje > Mój pokój osobisty.

2

Zaznacz pole wyboru Pozwól innym prowadzić moje spotkania w pokoju osobistym beze mnie.

3

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Pozwól, aby każda osoba, która ma konto prowadzącego w tej witrynie, lub osoba dołączająca z uwierzytelnionego urządzenia wideo Cisco była alternatywnym prowadzącym dla spotkań w moim pokoju osobistym

 • Pozwól mi wybrać alternatywnych prowadzących dla spotkań w moim pokoju osobistym

Te ustawienia dotyczą wszystkich spotkań w pokoju osobistym (natychmiastowych i zaplanowanych).

4

Jeśli w kroku 3 wybrano alternatywnych prowadzących, wprowadź ich adresy e-mail (oddzielone przecinkami).

5

Kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie alternatywnych prowadzących w programie Microsoft Outlook dla systemu Windows

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że zostały zainstalowane narzędzia zwiększające wydajność Webex lub aplikacja klasyczna Webex.

1

Skorzystaj z preferowanej metody, aby zaplanować spotkanie w programie Microsoft Outlook:

 • Na pasku narzędzi Webex w programie Microsoft Outlook wybierz kolejno opcje Zaplanuj spotkanie > Zaplanuj spotkanie Webex.

 • Na pasku narzędzi programu Microsoft Outlook (widok Poczta), wybierz kolejno opcje Nowe elementy > Spotkanie lub termin.

 • Na pasku narzędzi programu Microsoft Outlook (widok Kalendarz), wybierz opcję Nowe spotkanie lub Nowy termin.

2

Dodaj uczestników spotkania.

3

Na pasku narzędzi Webex dla zaproszenia na spotkanie wybierz opcję Dodaj spotkanie Webex.

Możesz pominąć ten etap, jeśli zostały wybrane opcje Zaplanuj spotkanie > Zaplanuj spotkanie Webex.

4

Jeśli okno dialogowe Ustawienia Webex nie jest otwarte, na pasku narzędzi Webex wybierz opcję Zmień ustawienia, aby je otworzyć.

5

W oknie dialogowym Ustawienia Webex wybierz kartę Zasoby.

6

W sekcji Alternatywny prowadzący zaznacz odpowiednie pola wyboru obok uczestników spotkania, których chcesz określić jako alternatywnych prowadzących.

7

Wybierz opcję OK.

Dodawanie alternatywnych prowadzących w programie Microsoft Outlook dla systemu Windows (spotkania Cisco Webex i TelePresence)

Użyj tej procedury tylko wtedy, gdy witryna Cisco Webex i Twoje konto obsługują technologię Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że narzędzia zwiększające wydajność Webex są zainstalowane.

1

Skorzystaj z preferowanej metody, aby zaplanować spotkanie w programie Microsoft Outlook:

 • Na pasku narzędzi Webex w programie Microsoft Outlook wybierz kolejno opcje Zaplanuj spotkanie > Zaplanuj spotkanie Webex i Telepresence.

 • Na pasku narzędzi programu Microsoft Outlook (widok Poczta), wybierz kolejno opcje Nowe elementy > Spotkanie lub termin.

 • Na pasku narzędzi programu Microsoft Outlook (widok Kalendarz), wybierz opcję Nowe spotkanie lub Nowy termin.

2

Dodaj uczestników spotkania.

3

Na pasku narzędzi Webex dla zaproszenia na spotkanie wybierz opcję Dodaj Webex i Telepresence.

Możesz pominąć ten etap, jeśli w kroku 1 wybrano opcje Zaplanuj spotkanie > Zaplanuj spotkanie Webex i Telepresence.

4

W oknie dialogowym Opcje spotkania w sekcji Wybierz alternatywnego prowadzącego zaznacz odpowiednie pola wyboru obok uczestników, których chcesz wskazać jako alternatywnych prowadzących.

5

Wybierz opcję OK.

Dodawanie alternatywnych prowadzących w programie Microsoft Outlook dla komputerów Mac

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że zostały zainstalowane narzędzia zwiększające wydajność Webex lub aplikacja klasyczna Webex.

1

Skorzystaj z preferowanej metody, aby zaplanować spotkanie w programie Microsoft Outlook:

 • Na pasku narzędzi Webex w programie Microsoft Outlook wybierz kolejno opcje Zaplanuj spotkanie > Zaplanuj spotkanie Webex i Telepresence.

 • Na pasku narzędzi programu Microsoft Outlook (widok Poczta), wybierz kolejno opcje Nowe elementy > Spotkanie lub termin.

 • Na pasku narzędzi programu Microsoft Outlook (widok Kalendarz), wybierz opcję Nowe spotkanie lub Nowy termin.

2

Dodaj uczestników spotkania.

3

W zaproszeniu na spotkanie wybierz opcję Dodaj Webex.

Możesz pominąć ten etap, jeśli zostały wybrane opcje Zaplanuj spotkanie > Zaplanuj spotkanie Webex.

4

W oknie dialogowym Ustawienia Webex wybierz opcję Zmień ustawienia.

5

W sekcji Alternatywny prowadzący zaznacz odpowiednie pola wyboru obok uczestników spotkania, których chcesz określić jako alternatywnych prowadzących.

6

Wybierz opcję OK.

Dodawanie alternatywnych prowadzących w programie Microsoft Outlook dla komputerów Mac (spotkania Cisco Webex i TelePresence)

Użyj tej procedury tylko wtedy, gdy witryna Cisco Webex i Twoje konto obsługują technologię CMR Hybrid.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że zostały zainstalowane narzędzia zwiększające wydajność Webex lub aplikacja klasyczna Webex.

1

Skorzystaj z preferowanej metody, aby zaplanować spotkanie w programie Microsoft Outlook:

 • Na pasku narzędzi Webex w programie Microsoft Outlook wybierz kolejno opcje Zaplanuj spotkanie > Zaplanuj spotkanie Webex i Telepresence.

 • Na pasku narzędzi programu Microsoft Outlook (widok Poczta), wybierz kolejno opcje Nowe elementy > Spotkanie lub termin.

 • Na pasku narzędzi programu Microsoft Outlook (widok Kalendarz), wybierz opcję Nowe spotkanie lub Nowy termin.

2

Dodaj uczestników spotkania.

3

Na pasku narzędzi Webex dla zaproszenia na spotkanie wybierz kolejno opcje Dodaj Webex > Dodaj Webex i Telepresence.

Możesz pominąć ten etap, jeśli w kroku 1 wybrano opcje Zaplanuj spotkanie > Zaplanuj spotkanie Webex i Telepresence.

4

Wybierz opcję Zmień ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe opcji spotkań Webex i TelePresence.

5

W sekcji Alternatywny prowadzący zaznacz odpowiednie pola wyboru obok uczestników spotkania, których chcesz określić jako alternatywnych prowadzących.

6

Wybierz opcję OK.

Dodawanie alternatywnego prowadzącego do istniejącego spotkania w witrynie Cisco Webex

1

Zaloguj się na swoje konto w witrynie Webex.

2

Przejdź do opcji Spotkania.

3

Znajdź spotkanie, które chcesz edytować, i wybierz jego tytuł.

4

Wybierz opcję Edytuj, a następnie Pokaż więcej.

5

Zaznacz pole wyboru Zezwalaj, aby każdy użytkownik mający konto prowadzącego w tej witrynie lub każdy, kto dołącza z urządzenia wideo zarejestrowanego w chmurze Cisco Webex w tej organizacji mógł prowadzić moje spotkanie, aby każda osoba mająca konto prowadzącego w Twojej witrynie mogła zaplanować spotkanie w Twoim imieniu.

Dodawanie alternatywnych prowadzących do istniejącego spotkania w programie Microsoft Outlook

1

Otwórz istniejące spotkanie w programie Microsoft Outlook, aby je edytować.

2

Na karcie Spotkanie wybierz opcję Zmień ustawienia.

3

Wybierz kartę Zasoby i w sekcji Alternatywny prowadzący zaznacz pole wyboru obok osoby, którą chcesz dodać jako alternatywnego prowadzącego, a następnie kliknij OK.