Scena o zmienionym rozmiarze

Gdy używasz widoku Stos lub Obok siebie, aktywny mówca lub udostępniona zawartość pojawia się w głównym filmie, zwanym sceną. Aby dowiedzieć się więcej o scenie, zobacz Układy wideo na spotkaniach i wydarzeniach Webex.

Jeśli ty przenieść ludzi na scenę, dodane przez Ciebie osoby i aktywny mówca lub udostępnione treści współdzielą scenę. Aktywny mówca lub udostępniona zawartość pojawi się po lewej stronie, a dodane osoby po prawej. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar każdej strony sceny. Powiększenie jednej strony sceny powoduje, że druga strona sceny jest mniejsza.

1

Najedź kursorem między dwie strony sceny, aż zobaczysz ikonę Zmień rozmiar.

2

Przeciągnij ikonę Zmień rozmiar w prawo, aby zwiększyć rozmiar aktywnego mówcy lub udostępnionej zawartości.

3

Przeciągnij ikonę Zmień rozmiar w lewo, aby zwiększyć rozmiar osób dodanych do sceny.

Możesz zmienić rozmiar sceny za pomocą Spotkania Webex aplikacja mobilna na iPada.

1

Przeciągnij ikonę Zmień rozmiar w prawo, aby zwiększyć rozmiar aktywnego mówcy lub udostępnionej zawartości.

2

Przeciągnij ikonę Zmień rozmiar w lewo, aby zwiększyć rozmiar osób dodanych do sceny.