Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

W obszarze wybierz pozycję Informacje o obszarze > Powiadomienia i ustaw preferencje.

W obszarze wybierz nazwę obszaru i przejdź do Ustawienia > Powiadomienia. Wyłącz przełącznik Powiadomienia globalne i ustaw swoje preferencje.

Na karcie czaty wybierz i zaczekaj, wybierz opcję Uaktualnij powiadomienie i ustaw swoje preferencje.