Ten artykuł dotyczy witryn w wersji WBS40.9 i nowszych.

Wprowadziliśmy pewne zmiany w opcjach, które są widoczne przed dołączeniem do spotkania Webex. Jeśli masz wcześniejszą wersję wersja Webex, te opcje mogą być niewidoczne. Dowiedz się jak dołączać do spotkań korzystając z wcześniejszych wersji Webex.

Nie można pobrać? Oto jak możesz dołączyć bezpośrednio z przeglądarki.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć film, który przeprowadzi Cię przez proces dołączania do spotkania Webex

1

Otwórz zaproszenie e-mail i kliknij pozycję Dołącz.


 

Jeśli nie masz zaproszenia na spotkanie, skontaktuj się z prowadzącym spotkanie.

2

Jeśli dołączasz do spotkania Webex po raz pierwszy, usługa Webex automatycznie pobierze aplikację.

 • Jeśli nie chcesz czegokolwiek instalować, kliknij opcję Dołącz z przeglądarki
 • Kliknij plik instalacyjny, aby zainstalować aplikację.
 • Jeśli automatyczne pobieranie nie zadziałało, kliknij opcję Ponowne pobieranie aplikacji.

 

Jeśli dołączasz z komputera z systemem Linux lub Chromebooka, nie pojawi się monit o zainstalowanie czegokolwiek. Spotkanie po prostu otworzy się w Twojej przeglądarce.

Aplikację Webex Meetings można także pobrać ręcznie.

3

Wprowadź imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

4

Po wyświetleniu prośby o podanie hasła do spotkania, znajdującego się w zaproszeniu e-mail, wprowadź je i kliknij przycisk Dalej.

5

Zanim dołączysz do spotkania, w oknie podglądu możesz sprawdzić, czy audio i wideo słychać i widać prawidłowo. Najpierw wybierz, w jaki sposób chcesz odtwarzać dźwięk.

 • Użyj komputera do obsługi audio (domyślnie) — użyj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.
 • Zadzwoń do mnie — po wprowadzeniu numeru telefonu usługa Webex zadzwoni do Ciebie. Ta opcja jest dostępna w wybranych abonamentach usługi Webex prowadzącego.
 • Zadzwoń — jeśli do obsługi audio wolisz używać telefonu, połącz się po rozpoczęciu spotkania. Lista krajowych numerów dostępowych jest dostępna w zaproszeniu na spotkanie. Wybierz tę opcję, jeśli przepustowość połączenia internetowego jest niska.
 • Nie nawiązuj połączenia audio — użyj tej opcji, jeśli chcesz dołączyć do spotkania i udostępnić zawartość, ale obsługa audio nie jest konieczna. Na przykład gdy znajdujesz się w sali konferencyjnej z zespołem lub ktoś połączył się już ze spotkaniem z urządzenia wideo.
6

Przed dołączeniem zdecyduj, czy chcesz mieć włączone urządzenie wideo i mikrofon.

Kliknij kolejno opcje Zatrzymaj wideoZatrzymaj wideo lub Uruchom wideo, aby wyłączyć lub włączyć wideo.

Kliknij opcję MuteWycisz lub Wyłącz wyciszenie, aby wyłączyć lub włączyć mikrofon.

Aby połączyć się ze zgodnym urządzeniem wideo, kliknij opcję Użyj systemu wideo.

7

Kliknij opcję Dołącz do spotkania.

Jeśli jesteś w podróży, możesz dołączyć do spotkania z telefonu firmy Apple lub telefonu z systemem Android, tabletu albo zegarka Apple przy użyciu aplikacji mobilnej Webex.

Umożliwi to używanie funkcji wideo i czatu z innymi uczestnikami oraz udostępnianie zawartości.

1

W odpowiednim czasie dotknij opcji Dołącz do spotkania w zaproszeniu e-mail, aby dołączyć do spotkania.

Dotknij opcji Dołącz
2

Dotknij opcji Pobierz, aby zainstalować aplikację Cisco Webex Meetings i dołączyć do wideokonferencji.

Aby dołączyć do spotkania tylko z telefonu, dotknij numeru na ekranie.

3

Po zainstalowaniu aplikacji dotknij opcji Otwórz i zaakceptuj Warunki korzystania z usługi oraz Zasady ochrony prywatności.

4

Wprowadź imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail, a następnie dotknij opcji OK.


 

W razie potrzeby wprowadź hasło do spotkania znajdujące się w zaproszeniu e-mail i dotknij opcji OK.

Po otwarciu aplikacji Webex Meetings wideo będzie domyślnie wyłączone. Dotknij opcji Uruchom wideo, aby przed spotkaniem zobaczyć, jak będą Cię widzieć inni uczestnicy.
Użyj Internetu do obsługi audio
5

Przed dołączeniem do spotkania zmień ustawienia audio i wideo.

 • Użyj Internetu do obsługi audio (domyślnie) — użyj telefonu z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.
 • Zadzwoń do mnie — po wprowadzeniu numeru telefonu usługa Webex zadzwoni do Ciebie. Opcja ta jest dostępna w wybranych planach Webex.
 • Zadzwoń — jeśli do obsługi audio wolisz używać telefonu, połącz się po rozpoczęciu spotkania. Lista krajowych numerów dostępowych jest dostępna w zaproszeniu na spotkanie. Wybierz tę opcję, jeśli przepustowość połączenia internetowego jest niska.
 • Nie nawiązuj połączenia audio — użyj tej opcji, jeśli chcesz dołączyć do spotkania i udostępnić zawartość, ale obsługa audio nie jest konieczna. Na przykład gdy znajdujesz się w sali konferencyjnej z zespołem lub ktoś połączył się już ze spotkaniem z urządzenia wideo.
6

Kliknij opcję Połącz z urządzeniem, aby dołączyć do spotkania ze zgodnego urządzenia wideo.

7

Dotknij opcji Dołącz.

Dotknij opcji Dołącz

Aby dołączyć do spotkania Webex z przeglądarki, użyj aplikacji internetowej. Jest to najłatwiejszy sposób na dołączenie na Chromebooku, komputerze z systemem Linux lub jeśli po prostu nie chcesz niczego pobierać.

1

Otwórz zaproszenie e-mail i kliknij pozycję Dołącz do spotkania.

2

Usługa Webex zacznie przygotowywać połączenie ze spotkaniem. Jeśli dołączasz z komputera z systemem Windows lub komputera Mac, kliknij opcję Dołącz z przeglądarki. Jeśli dołączasz z komputera z systemem Linux lub Chromebooka, nie pojawi się monit o zainstalowanie czegokolwiek. Spotkanie po prostu otworzy się w Twojej przeglądarce.


 

Zamiast tego może zostać załadowana strona ze szczegółami spotkania. W takim przypadku kliknij opcję Dołącz do spotkania.

Jeśli zostanie wyświetlony monit, zezwól przeglądarce na dostęp do kamery i mikrofonu, aby widzieć i słyszeć, co się dzieje na spotkaniu.

3

Wprowadź imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Wprowadzone imię i nazwisko będzie widoczne dla wszystkich uczestników spotkania.

4

Po wyświetleniu prośby o podanie hasła do spotkania, znajdującego się w zaproszeniu e-mail, wprowadź je i kliknij przycisk Dalej.

5

Zanim dołączysz do spotkania, w oknie podglądu możesz sprawdzić, czy audio i wideo słychać i widać prawidłowo. Najpierw wybierz, w jaki sposób chcesz odtwarzać dźwięk.

 • Użyj komputera do obsługi audio (domyślnie) — użyj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.
 • Zadzwoń do mnie — po wprowadzeniu numeru telefonu usługa Webex zadzwoni do Ciebie. Ta opcja jest dostępna w wybranych abonamentach usługi Webex prowadzącego.
 • Zadzwoń — jeśli do obsługi audio wolisz używać telefonu, połącz się po rozpoczęciu spotkania. Lista krajowych numerów dostępowych jest dostępna w zaproszeniu na spotkanie. Wybierz tę opcję, jeśli przepustowość połączenia internetowego jest niska.
 • Nie nawiązuj połączenia audio — użyj tej opcji, jeśli chcesz dołączyć do spotkania i udostępnić zawartość, ale obsługa audio nie jest konieczna. Na przykład gdy znajdujesz się w sali konferencyjnej z zespołem lub ktoś połączył się już ze spotkaniem z urządzenia wideo.
6

Przed dołączeniem zdecyduj, czy chcesz mieć włączone urządzenie wideo i mikrofon.

Kliknij kolejno opcje Zatrzymaj wideoZatrzymaj wideo lub Uruchom wideo, aby wyłączyć lub włączyć wideo.

Kliknij opcję MuteWycisz lub Wyłącz wyciszenie, aby wyłączyć lub włączyć mikrofon.

Aby połączyć się ze zgodnym urządzeniem wideo, kliknij opcję Użyj systemu wideo.

7

Kliknij opcję Dołącz do spotkania.

Jeśli masz problemy z przepustowością, może to być skuteczne rozwiązanie.

Po połączeniu się ze spotkaniem będziesz słyszeć wszystkich uczestników, ale nie będziesz widzieć ani uczestników, ani zawartości udostępnianej podczas spotkania.

1

Otwórz zaproszenie na spotkanie i zadzwoń pod jeden z numerów widocznych w obszarze Dołącz przez telefon. W zależności od planu spotkania prowadzącego zaproszenie e-mail zawiera listę numerów dostępowych,

2

Wprowadź numer spotkania spotkanie lub kod dostępu, a następnie naciśnij #.

3

Wprowadź kod PIN lub identyfikator uczestnika, jeśli go masz. W przeciwnym razie naciśnij #, aby przejść do poczekalni spotkania, gdzie prowadzący spotkanie może Cię wpuścić.

Po dołączeniu do spotkania będziesz słyszeć wszystkich uczestników, ale nie będziesz widzieć ani uczestników, ani udostępnianej zawartości.

Aby sprawdzić zawartość udostępnianą podczas spotkania, dołącz przy użyciu komputera lub urządzenia przenośnego.

Najczęściej zadawane pytania

Nie potrzebujesz konta Webex, aby dołączyć do spotkań, na które masz zaproszenie. Potrzebujesz zaproszenia e-mail zawierającego informacje potrzebne do dołączenia do spotkania.

Poproś organizatora spotkania o zaproszenie.

Jeśli do obsługi audio używasz komputera:

 • Poziom głośności głośnika lub mikrofonu może być niski. Dostosuj ustawienia głośnika i mikrofonu.

 • Przeciążona sieć może być przyczyną niskiej jakości dźwięku lub obrazu. Spróbuj wyłączyć urządzenie wideo i inne urządzenia, które mogą zużywać dużą część przepustowości. Jeśli inne rozwiązania nie powiodą się, rozważ połączenie się ze spotkaniem w części audio

 • Jeśli dołączasz z przeglądarki przy użyciu aplikacji internetowej, może być konieczne zezwolenie firmie Webex na korzystanie z mikrofonu.

Po kliknięciu łącza do spotkania znajdującego się w zaproszeniu e-mail zostanie automatycznie pobrana aplikacja Webex Meetings. Możesz ją również pobrać z witryny webex.com.

Pobierz teraz

Jeśli chcesz dołączyć bez pobierania czegokolwiek, dołącz z przeglądarki.

 • Nie możesz być prowadzącym ani alternatywnym prowadzącym spotkania. Po otrzymaniu zaproszenia na spotkanie poproś prowadzącego o nagrywanie.

 • W Twojej witrynie może być zbyt mało miejsca na nagrywanie. Pobierz lub usuń nagrania, aby zwolnić miejsce.

 • Nagrywanie może być wyłączone. Skontaktuj się z administratorem witryny Webex.

 • W przypadku bezpłatnych użytkowników nagrywanie jest obecnie dostępne tylko w aplikacji klasycznej. Jeśli rozpoczniesz spotkanie w aplikacji internetowej za pomocą Chromebooka, nagrywanie będzie niemożliwe.