Ten artykuł dotyczy witryn WBS40.9 i nowszych.

Wprowadzono pewne zmiany w opcjach widocznych przed dołączeniem do spotkania Webex. Jeśli masz wcześniejszą wersjęWebex, te opcje mogą nie być widoczne. Dowiedz się, jak dołączać do spotkań we wcześniejszych wersjach webex.

Nie możesz pobrać? Oto jak możesz dołączyć bezpośrednio zprzeglądarki.

1

Otwórz zaproszenie e-mail i kliknij pozycję Dołącz.


 

Jeśli nie masz zaproszenia na spotkanie, skontaktuj się z gospodarzem spotkania.

2

Jeśli po raz pierwszy dołączasz do spotkania Webex, Webex automatycznie pobierze aplikację.

 • Jeśli nie chcesz niczego instalować, kliknij dołącz z przeglądarki
 • Kliknij plik instalatora, aby zainstalować aplikację.
 • Jeśli automatyczne pobieranie nie zadziałało, kliknij ponownie pozycję Pobierz aplikację.

 

Jeśli dołączysz z komputera z systemem Linux lub Chromebooka, nie zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie czegokolwiek. Spotkanie zostanie otwarte w przeglądarce.

Aplikację Webex Meetings można także pobrać ręcznie.

3

Wprowadź imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

4

Po wyświetleniu prośby o podanie hasła do spotkania, znajdującego się w zaproszeniu e-mail, wprowadź je i kliknij przycisk Dalej.

5

W oknie podglądu możesz upewnić się, że dźwięk audio i wideo będzie dobrze wyglądał przed dołączeniem do spotkania. Najpierw wybierz sposób, w jaki chcesz usłyszeć.

 • Użyj dźwięku komputerowego (domyślnie) - Użyj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.
 • Zadzwoń do mnie — po wprowadzeniu numeru telefonu usługa Webex zadzwoni do Ciebie. W zależności od planu Webex hosta, może lub nie może zobaczyć tę opcję.
 • Zadzwoń, jeśli wolisz używać telefonu do audio, zadzwoń, gdy rozpocznie się spotkanie. Lista krajowych numerów dostępowych jest dostępna w zaproszeniu na spotkanie. Wybierz tę opcję, jeśli przepustowość połączenia internetowego jest niska.
 • Nie łącz się zdźwiękiem- Użyj tej opcji, gdy musisz dołączyć do spotkania i udostępnić zawartość, a nie potrzebujesz dźwięku. Na przykład gdy znajdujesz się w sali konferencyjnej z zespołem lub ktoś połączył się już ze spotkaniem z urządzenia wideo.
6

Przed dołączeniem wybierz, czy chcesz mieć włączony film i mikrofon.

Kliknij pozycję Zatrzymaj wideoZakończ transmisję wideo lub Rozpocznij film, aby wyłączyć lub włączyć film.

Kliknij pozycję Wycisz lub WyłączWyciszwyciszenie, aby wyłączyć lub włączyć mikrofon.

Aby połączyć się ze zgodnym urządzeniem wideo, kliknij opcję Użyj systemu wideo.

7

Kliknij opcję Dołącz do spotkania.

Jeśli jesteś w podróży, możesz dołączyć do spotkania z telefonu, tabletu lub zegarka Apple lub Apple za pomocą aplikacji mobilnej Webex.

Umożliwi to używanie funkcji wideo i czatu z innymi uczestnikami oraz udostępnianie zawartości.

1

Naciśnij pozycję Dołącz do spotkania w zaproszeniu e-mail, gdy na razie na czas dołączyć do spotkania.

Dotknij opcji Dołącz
2

Dotknij opcji Pobierz, aby zainstalować aplikację Cisco Webex Meetings i dołączyć do wideokonferencji.

Aby dołączyć do spotkania tylko z telefonu, dotknij numeru na ekranie.

3

Naciśnij pozycję Otwórz po zainstalowaniu aplikacji Webex Meetings i zaakceptuj Warunki korzystania z usługi i Zasady zachowania poufności informacji.


 

Jeśli dołączasz do spotkania po raz pierwszy w systemie iOS, musisz ponownie kliknąć łącze do spotkania z zaproszenia lub kalendarza e-mail, aby przejść do spotkania. W przypadku przyszłych spotkań kliknięcie łącza do spotkania powoduje otwarcie aplikacji Spotkania Webex i bezpośrednie przejście do spotkania.

4

Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie naciśnij przycisk OK.


 

W razie potrzeby wprowadź hasło spotkania — znajduje się w zaproszeniu e-mailowym — i naciśnij przycisk OK.

Po otwarciu aplikacji Spotkania Webex film jest domyślnie wyłączony. Naciśnij pozycję Rozpocznij klip wideo, aby wyświetlić podgląd wyglądu innych osób przed dołączeniem do spotkania.
Użyj Internetu do obsługi audio
5

Przed dołączeniem do spotkania zmień ustawienia audio i wideo.

 • Użyj Internetu do obsługi audio (domyślnie) — użyj telefonu z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.
 • Zadzwoń do mnie — po wprowadzeniu numeru telefonu usługa Webex zadzwoni do Ciebie. Opcja ta jest dostępna w wybranych planach Webex.
 • Zadzwoń, jeśli wolisz używać telefonu do audio, zadzwoń, gdy rozpocznie się spotkanie. Lista krajowych numerów dostępowych jest dostępna w zaproszeniu na spotkanie. Wybierz tę opcję, jeśli przepustowość połączenia internetowego jest niska.
 • Nie podłączajdźwięku- Użyj tej opcji, gdy musisz dołączyć do spotkania i udostępnić zawartość, a nie potrzebujesz dźwięku. Na przykład gdy znajdujesz się w sali konferencyjnej z zespołem lub ktoś połączył się już ze spotkaniem z urządzenia wideo.
6

Kliknij opcję Połącz z urządzeniem, aby dołączyć do spotkania ze zgodnego urządzenia wideo.

7

Dotknij opcji Dołącz.

Dotknij opcji Dołącz

Aby dołączyć do spotkania Webex z przeglądarki, użyj aplikacji internetowej. Jest to najłatwiejszy sposób na dołączenie na Chromebooku, komputerze z systemem Linux lub jeśli po prostu nie chcesz niczego pobierać.

1

Otwórz zaproszenie e-mail i kliknij pozycję Dołącz do spotkania.

2

Usługa Webex zacznie przygotowywać połączenie ze spotkaniem. Jeśli dołączasz z komputera z systemem Windows lub mac, kliknij przycisk Dołącz z przeglądarki. Jeśli dołączysz z komputera z systemem Linux lub Chromebooka, nie zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie czegokolwiek. Spotkanie zostanie otwarte w przeglądarce.


 

Zamiast tego może zostać wyświetlony wczytywanie strony szczegółów spotkania. Jeśli tak, kliknij pozycję Dołącz do spotkania.

Jeśli zostanie wyświetlony monit, pozwól przeglądarce uzyskać dostęp do kamery i mikrofonu, aby zobaczyć i usłyszeć, co dzieje się na spotkaniu.

3

Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Wprowadzona nazwa to nazwa, którą widzi każdy na spotkaniu.

4

Po wyświetleniu prośby o podanie hasła do spotkania, znajdującego się w zaproszeniu e-mail, wprowadź je i kliknij przycisk Dalej.

5

W oknie podglądu możesz upewnić się, że dźwięk audio i wideo będzie dobrze wyglądał przed dołączeniem do spotkania. Najpierw wybierz sposób, w jaki chcesz usłyszeć.

 • Użyj dźwięku komputerowego (domyślnie) - Użyj komputera z zestawem słuchawkowym lub głośnikami.
 • Zadzwoń do mnie — po wprowadzeniu numeru telefonu usługa Webex zadzwoni do Ciebie. W zależności od planu Webex hosta, może lub nie może zobaczyć tę opcję.
 • Zadzwoń, jeśli wolisz używać telefonu do audio, zadzwoń, gdy rozpocznie się spotkanie. Lista krajowych numerów dostępowych jest dostępna w zaproszeniu na spotkanie. Wybierz tę opcję, jeśli przepustowość połączenia internetowego jest niska.
 • Nie łącz się zdźwiękiem- Użyj tej opcji, gdy musisz dołączyć do spotkania i udostępnić zawartość, a nie potrzebujesz dźwięku. Na przykład gdy znajdujesz się w sali konferencyjnej z zespołem lub ktoś połączył się już ze spotkaniem z urządzenia wideo.
6

Przed dołączeniem wybierz, czy chcesz mieć włączony film i mikrofon.

Kliknij pozycję Zatrzymaj wideoZakończ transmisję wideo lub Rozpocznij film, aby wyłączyć lub włączyć film.

Kliknij pozycję Wycisz lub WyłączWyciszwyciszenie, aby wyłączyć lub włączyć mikrofon.

Aby połączyć się ze zgodnym urządzeniem wideo, kliknij opcję Użyj systemu wideo.

7

Kliknij pozycję Dołącz do spotkania.

Jeśli masz problemy z przepustowością, może to być skuteczne rozwiązanie.

Po połączeniu się ze spotkaniem będziesz słyszeć wszystkich uczestników, ale nie będziesz widzieć ani uczestników, ani zawartości udostępnianej podczas spotkania.

1

Otwórz zaproszenie na spotkanie i zadzwoń pod jeden z numerów widocznych w obszarze Dołącz przez telefon. W zależności od planu spotkania prowadzącego zaproszenie e-mail zawiera listę numerów dostępowych,

2

Wprowadź swój kod spotkania lub dostępu, a następnie naciśnij #.

3

Wprowadź kod PIN lub identyfikator uczestnika, jeśli go posiadasz. Jeśli tego nie zrobisz, naciśnij #, aby umieścić go w holu spotkania, gdzie gospodarz spotkania może Cię przyjąć.

Po dołączeniu do spotkania będziesz słyszeć wszystkich uczestników, ale nie będziesz widzieć ani uczestników, ani udostępnianej zawartości.

Aby sprawdzić zawartość udostępnianą podczas spotkania, dołącz przy użyciu komputera lub urządzenia przenośnego.

Powiązane zasoby

Sprawdź, jak dołączyć do spotkania Cisco Webex z filmem szkoleniowym na YouTube.

Najczęściej zadawane pytania

Nie potrzebujesz konta Webex, aby dołączyć do spotkań, na które masz zaproszenie. Potrzebujesz zaproszenia e-mail zawierającego informacje potrzebne do dołączenia do spotkania.

Poproś organizatora spotkania o zaproszenie.

Jeśli do obsługi audio używasz komputera:

 • Poziom głośności głośnika lub mikrofonu może być niski. Dostosuj ustawienia głośnika i mikrofonu.

 • Przeciążona sieć może powodować niską jakość dźwięku lub wideo. Spróbuj wyłączyć wideo i inne urządzenia, które mogą korzystać z dużej przepustowości. Jeśli wszystko inne zawiedzie, rozważ wybranie numeru do spotkania w celu

 • Jeśli dołączysz z przeglądarki za pomocą aplikacji internetowej, może być konieczne zezwolenie webex na korzystanie z mikrofonu.

Po kliknięciu łącza do spotkania znajdującego się w zaproszeniu e-mail zostanie automatycznie pobrana aplikacja Webex Meetings. Możesz ją również pobrać z witryny webex.com.

Pobierz teraz

Jeśli chcesz dołączyć bez pobierania czegokolwiek, dołącz z przeglądarki.

Aby skonfigurować spotkanie, musisz mieć konto Webex . Jeśli nie masz konta Webex, załóż darmowe konto i zacznij korzystać z usług.

 • Nie możesz być gospodarzem lub współgospodarzem spotkania. Po otrzymaniu zaproszenia na spotkanie poproś prowadzącego o nagrywanie.

 • W Twojej witrynie może być zbyt mało miejsca na nagrywanie. Pobieraj lub usuwaj nagrania, aby zrobić miejsce.

 • Nagrywanie może być wyłączone. Skontaktuj się z administratorem witryny Webex.

 • W przypadku bezpłatnych użytkowników nagrywanie jest obecnie dostępne tylko w aplikacji klasycznej. Jeśli rozpoczniesz spotkanie w aplikacji internetowej za pomocą Chromebooka, nagrywanie będzie niemożliwe.