Jako administrator Webex musisz wykonać następujące czynności:

1. Włącz Asystenta Webex dla spotkań w Centrum sterowania.

2. Aprowizuj Asystenta Webex dla spotkań dla organizacji, całej witryny webex lub dla określonych użytkowników za pośrednictwem przypisania licencji.

Przed rozpoczęciem

Webex Assistant jest dostępny w Webex Spotkania. Począwszy od aktualizacji 41.5, jest również dostępna w trybie webeks events (nowy) webinar dla planów, które obsługują do 10 000 użytkowników i jako dodatek do planów, które obsługują do 1000 użytkowników. Ta funkcja wymaga platformy wideo Cisco Webex w wersji 2.0 z dołączaniem do spotkań z włączonych systemów wideo.

1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.comobszarze usługi wybierz pozycję Spotkanie.

2

Wybierz witrynę i kliknij pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Typowe ustawienia wybierz pozycję Opcjewitryny.

4

Znajdź konfigurację Asystenta Webex i skonfiguruj ją w następujący sposób:

  1. Zaznacz opcję Włącz Asystenta Webex, aby udostępnić Asystenta Webex podczas spotkań i seminariów webinariach w twojej witrynie.

  2. Zaznacz opcję Automatycznie włącz Asystenta Webex domyślnie za każdym razem, gdy użytkownicy rozpoczynają spotkania, aby automatycznie włączyć Asystenta Webex, gdy użytkownik rozpoczyna spotkanie lub seminarium internetowe.

  3. (Opcjonalnie) Zaznacz pozycję Włącz tłumaczenie w czasie rzeczywistym, aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie tłumaczeń spotkań w czasie rzeczywistym w ich własnym języku podczas spotkania lub seminarium internetowego.


     

    Tłumaczenie w czasie rzeczywistym jest płatnym dodatkiem dla Webex Assistant dla spotkań Webex. Ta opcja jest widoczna tylko dla tych, którzy zapłacili za dodatek. Aby dodać pomoc techniczną do Webex Assistant, skontaktuj się z zespołem konta Webex.

5

Kliknij opcję Zapisz.