W panelu Uczestnicy host może kliknąć prawym przyciskiem myszy określonego użytkownika lub system wideo i wybrać pozycję Zatrzymaj wideo, aby wyłączyć strumień wideo.

Uczestnicy mogą ponownie włączyć film, gdy będzie gotowy, w tym jeśli wyjadą i ponownie dołączą do spotkania.


 

W wydarzeniach tylko paneliści mogą wysyłać filmy.

Jeśli główne okno wideo jest zblokowane na konkretnego użytkownika, zobacz artykuł Określanie osoby, na której ma być skupiona uwaga podczas wydarzenia w programie Cisco Webex.