1

Dołącz do spotkania, a następnie wybierz Włącz wideo lub zatrzymywać wideo.

2

W obszarze Aparatwybierz wirtualną kamerę z listy.


 

Użytkownicy komputerów Mac: Kamery wirtualne mogą, ale nie muszą być włączone przez administratora systemu.


 

Opcje aparatu można również zarządzać przed połączeniem lub spotkaniem z opcji Webex.