1

Jeśli nie uczestniczysz w spotkaniu, kliknij opcję Ustawieniana pasku nawigacyjnym, a następnie kliknij opcję Wideo.

Gdy bierzesz udział w spotkaniu, najedź kursorem na wideo z widokiem własnym, kliknij opcję Więcej opcji > Ustawienia wideo.

2

Wybierz kamerę, której chcesz użyć z listy rozwijanej Kamera.

3

(Opcjonalnie) Wyłącz widok lustrzany dla własnego podglądu wideo .

4

(Opcjonalnie) Dopasuj obraz z kamery do widoku własnego .

5

(Opcjonalnie) Włącz przyspieszenie sprzętowe jeśli masz problemy z CPU podczas połączenia lub spotkania.

6

(Opcjonalnie) Dostosuj jasność i kontrast wideo .

7

(Opcjonalnie) Ustaw rozdzielczość kamery.

8

(Opcjonalnie) Zmiana lokalizacji wyświetlania własnego .

9

(Opcjonalnie) Wyłącz przyspieszanie GPU dla wirtualnego tła.

10

(Opcjonalnie) W sekcji Wideo kliknij opcję Tło, aby używać wirtualnego lub rozmytego tła podczas połączeń i spotkań.

11

Kliknij opcję Zapisz.

1

Jeśli nie uczestniczysz w spotkaniu, kliknij opcję Ustawieniana pasku nawigacyjnym, a następnie kliknij opcję Wideo.

Gdy bierzesz udział w spotkaniu, najedź kursorem na wideo z widokiem własnym, kliknij opcję Więcej opcji > Ustawienia wideo.

2

Wybierz kamerę, której chcesz użyć z listy rozwijanej Kamera.


 

Kamery wirtualne może, ale nie musi, być włączony przez administratora systemu.

3

(Opcjonalnie) Wyłącz widok lustrzany dla własnego podglądu wideo .

4

(Opcjonalnie) Dopasuj obraz z kamery do widoku własnego .

5

(Opcjonalnie) Włącz przyspieszenie sprzętowe jeśli masz problemy z CPU podczas połączenia lub spotkania.

6

(Opcjonalnie) Dostosuj jasność i kontrast wideo .

7

(Opcjonalnie) Ustaw rozdzielczość kamery.

8

(Opcjonalnie) Zmiana lokalizacji wyświetlania własnego .

9

(Opcjonalnie) W sekcji Wideo kliknij opcję Tło, aby używać wirtualnego lub rozmytego tła podczas połączeń i spotkań.

10

Kliknij opcję Zapisz.

Musisz używać przeglądarki Chrome, Safari lub Firefox.

Kliknij menu aktywnościi wybierz opcję Spotkanie. Wybierz urządzenie, którego chcesz użyć, aby nawiązać połączenie, klikając Audio/Video.