Informații privind siguranța și performanțele

Oprirea alimentării cu energie

Accesul la serviciile de urgență prin intermediul telefonului necesită alimentarea cu energie a telefonului. Dacă se produce o pană de curent, apelarea serviciilor de urgență sau asistență nu funcționează până când alimentarea nu este restabilită. Dacă se produce întreruperea alimentării cu energie, este posibil să fie necesar să reconfigurați echipamentul înainte de a putea utiliza apelarea serviciilor de urgență sau asistență.

Dispozitive externe

Recomandăm utilizarea unor dispozitive externe de bună calitate care sunt protejate împotriva semnalelor nedorite de frecvențe radio (FR) și audio (FA). Printre dispozitivele externe se numără căștile, cablurile și conectorii.

În funcție de calitatea acestor dispozitive și de apropierea lor de alte dispozitive precum telefoane mobile sau instalații radio de comunicații pe două căi, este posibil să se audă un zgomot pe linie. În aceste cazuri, vă recomandăm una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

 • Mutați dispozitivul extern departe de sursa de semnal radio sau audio.

 • Pozați cablurile dispozitivului extern departe de sursa de semnale radio sau audio.

 • Utilizați cabluri protejate pentru dispozitivul extern sau utilizați cabluri cu conector și protecție mai bună.

 • Scurtați lungimea cablului dispozitivului extern.

 • Aplicați ferite sau alte dispozitive asemănătoare pe cablurile dispozitivelor externe.

Cisco nu poate garanta performanța dispozitivelor externe, a cablurilor și conectoarelor.


În țările Uniunii Europene, utilizați numai difuzoare externe, microfoane și căști care sunt perfect compatibile cu Directiva CEM [89/336/CE].

Modalități de alimentare a telefonului

Vă puteți alimenta telefonul în unul din aceste moduri:

 • Utilizați adaptorul de alimentare furnizat împreună cu telefonul.

Dacă nu sunteți sigur dacă rețeaua dvs. acceptă PoE, consultați administratorul.

Comportamentul telefonului atunci când rețeaua este încărcată

 • Activitățile administrative, cum ar fi scanarea porturilor interne sau scanările de securitate

 • Atacurile care se produc în rețea, precum cele de tipul Denial of Service

Avertisment UL

Cablul LAN/Ethernet sau alte cabluri atașate la dispozitiv nu trebuie să fie prelungite în afara clădirii.

Etichetă produs

Declarații de conformitate

Declarații de conformitate pentru Uniunea Europeană

Marca CE

Pe echipament și pe ambalaj este aplicat următorul marcaj CE.

Sigla CE

Declarații de conformitate pentru Canada

Acest dispozitiv respectă standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate genera interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care ar putea provoca funcționarea nedorită a dispozitivului. Este posibil să nu se poată asigura confidențialitatea comunicațiilor când folosiți acest telefon.

Acest produs respectă cerințele specificațiilor tehnice aplicabile ale Institutului pentru Inovații, Știință și Dezvoltare Economică din Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Declarații de conformitate cu reglementările FCC

Comisia Federală de Comunicații solicită declarații de conformitate pentru următoarele:

Declarație privind secțiunea 15.21 din FCC

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă cu conformitatea pot anula dreptul utilizatorului de a folosi echipamentul.

Declarația FCC privind expunerea la radiații de RF

Acest echipament se conformează cu limitele de expunere la radiații din FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Utilizatorii finali urmează instrucțiunile de operare specifice pentru a se conforma cu limitele de expunere la RF. Acest transmițător trebuie amplasat la cel puțin 20 cm de utilizator și nu trebuie să fie amplasat sau operat în același loc cu o altă antenă sau un alt transmițător.

Declarația FCC privind receptoare și echipamente digitale din clasa B

Acest produs a fost testat și este conform cu specificațiile pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu capitolul 15 al Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor periculoase atunci când echipamentul este utilizat într-un mediu rezidențial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie sub formă de frecvențe radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile , poate cauza interferențe cu comunicațiile radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor avea loc interferențe în cazul unei instalări specifice.

Dacă acest echipament cauzează, totuși, interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care este stabilit prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze interferența, luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

 • Reorientați sau repoziționați antena de recepție.

 • Măriți distanța dintre echipament sau dispozitive.

 • Conectați echipamentul la o altă priză în afară de cea a receptorului.

 • Pentru asistență, consultați un reprezentant sau un tehnician radio/TV cu experiență.

Prezentare generală cu privire la securitatea produselor Cisco

Acest produs conține caracteristici criptografice și este supus legilor SUA și a celor din țara de utilizare cu privire la import, export, transfer și utilizare . Livrarea de produse criptografice Cisco nu implică autoritatea terților de a importa, exporta, distribui sau utiliza criptarea. Importatorii, exportatorii, distribuitorii și utilizatorii sunt responsabili pentru respectarea legilor S.U.A. și a celor din țara de utilizare. Prin utilizarea acestui produs sunteți de acord să respectați legile și regulamentele în vigoare. Dacă nu puteți respecta legile S.U.A. și locale, returnați acest produs imediat.

Informații suplimentare cu privire la reglementările de export din SUA pot fi găsite la https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Informații online importante

Acord de licență pentru utilizatorul final

Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA) este localizat aici: https://www.cisco.com/go/eula

Conformitate cu reglementările și informații despre siguranță

Documentul Conformitate cu reglementările și informații despre siguranță (RCSI) este localizat aici: