Obraz v mojej osobnej izbe zmizol

Obraz v mojej osobnej izbe zmizol.

Moja fotografia avatara sa nezobrazuje v mojej osobnej izbe.

Obraz v mojej osobnej izbe sa nezobrazuje.

V mojej osobnej izbe vidím svoje iniciály namiesto mojej profilovej fotografie.


Správcovia webu Cisco Webex Meetings môžu hostiteľom brániť v odovzdávaní fotografií do ich osobnej miestnosti.

Ak je toto nastavenie povolené, nebudete môcť pridať žiadny obrázok do svojej osobnej miestnosti a žiadne existujúce fotografie, ktoré už boli odovzdané, sa nezobrazia. Namiesto toho sa vo vašej osobnej izbe zobrazia vaše iniciály.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto nastavenia na vašej stránke, obráťte sa na svojho správcu webu Webex Meetings.
 

Bol tento článok užitočný?