Ako sa odhlásim z marketingových propagácií a hromadných odosielateľov?

Ako sa odhlásim z marketingových akcií a hromadných odosielateľov?

Ako sa odhlásim zo zoznamov adries Webex?


Riešenie:

Z marketingových akcií sa môžete odhlásiť prostredníctvom e-mailu:

Ak chcete zrušiť odber, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Poznámka: Nepatria sem správy generované službou, ako sú pozvánky na schôdzu a pripomienky alebo stavové a fakturačné e-maily.

Bol tento článok užitočný?