Prejdite do nastavení jazyka pre svoje zariadenie alebo prehliadač a vyberte jazyk. Môžete skontrolovať ktoré jazyky, ktoré Webex podporuje pred zmenou nastavení jazyka.

Platforma

Verzia

Navigácia

Windows

10

Ponuka Štart > nastavenie > Čas a jazyk > Región a jazyk

Mac

10.12

Systémové nastavenia > Jazyk a región

iPhone a iPad

13,0

nastavenie > generál > Jazyk a región

Android

8.0

nastavenie > Generálny manažment > Jazyk a vstup > Jazyk

Keď si v systéme Android vyberiete nový jazyk, musíte aplikáciu preinštalovať alebo inovovať.

Google Chrome

5.9

Ponuka > nastavenie > Pokročilé > Jazyk

Mozilla Firefox

54,0

Ponuka > možnosti > Jazyk a vzhľad > Jazyky > Vyberte si

internet Explorer

11

Nástroje > možnosti internetu > Jazyky > Nastaviť preferenciu

Nastavenia jazyka môžete zmeniť aj vo webovej verzii aplikácie Webex App. Kliknite na svoj profilový obrázok, vyberte si Jazyka z rozbaľovacieho zoznamu vyberte nový jazyk.


 

Aplikácia Webex podporuje jazyky so zápisom sprava doľava v systémoch Windows, Linux a Mac na zadávanie, úpravu a zobrazovanie textu. Ak do aplikácie napíšete hebrejský alebo arabský text, bude zarovnaný správne, aby poskytoval optimálny zážitok z čítania.