Príklady používaných robotov vyvinutých spoločnosťou Cisco.

Roboty v Aplikácia Webex


 
DÔLEŽITÉ: Cisco Webex oznamuje ukončenie integrácie Notion Bot s Webex App. Tento robot už nebude podporovaný a po 31. marci 2024 nebudú možné žiadne nové inštalácie. Ak máte robota pridaného do priestoru alebo máte s robotom Notion aktívny 1-1, mal by fungovať do 30. júna 2024. Zverejnite tento robot prestane fungovať. Ak by ste si chceli vytvoriť podobnú integráciu svojpomocne, prečítajte si našu dokumentáciu k botom Webex na adrese https://developer.webex.com/docs/bots.

 

Príklady používaných robotov vyvinutých spoločnosťou Cisco.

Roboty môžu pomôcť rozšíriť funkčnosť Aplikácia Webex na zahrnutie aplikácie tretej strany. Môžete pridať roboty do Aplikácia Webex priestory a interagovať priamo s aplikáciou tretej strany z priestoru. Keď pridáte robota do priestoru, môžete poslať a help správu robotovi a odpoveď obsahuje príkazy, ktoré robot podporuje.

Do akéhokoľvek typu priestoru môžete pridať robota; pridajte robota do svojho projektového priestoru s ostatnými ľuďmi a interagujte priamo s aplikáciou tretej strany z vášho priestoru. Alebo si môžete vytvoriť priestor len s vami a robotom na interakciu s aplikáciou tretej strany.

Webex App Hub obsahuje katalóg robotov a aplikácií vyvinutých spoločnosťou Cisco a vývojármi tretích strán.

Vstupné karty Aplikácia Webex

Roboty prezentujú informácie vo vnútri Aplikácia Webex rôznymi spôsobmi. Karty robotov uľahčujú používateľom priamu interakciu s odpoveďou robota na príkaz. Môžete si vybrať z rozbaľovacích ponúk, použiť tlačidlá a dokonca použiť textové polia na aktualizáciu a zhromažďovanie informácií.

Pozri Tlačidlá a karty pre vaše aplikácie Webex.


 

Nahláste všetky problémy robota s kartami devsupport@webex.com.