Zjednodušili sme spôsob, akým zadávate objednávky na A-WX alebo A-SPK pre vašich zákazníkov. Ak je toto vaša prvá objednávka pre zákazníka, môžete si vytvoriť partnerskú organizáciu.

1

In Pracovný priestor Cisco Commerce, zadajte objednávku na A-WX alebo A-SPK, kde jednoducho pridáte Požadovaný dátum začiatku a Poskytovanie kontaktného e-mailu.

Kontaktný e-mail na poskytovanie je osoba, ktorá poskytuje informácie o poskytovaní. Môžete použiť e-mailový alias a keď dostanete e-mail o poskytovaní, pridajte e-mailovú adresu osoby, ktorá poskytuje informácie o poskytovaní.

2

V požadovanom dátume začiatku sa odošle e-mail na kontaktný e-mail poskytovania. Kliknite na Nastaviť teraz.

Ak sa poskytovanie nezačalo jeden deň po tomto požadovanom dátume spustenia, kontaktuje vás zástupca účtu Cisco.

Pred úplným dokončením môžete sprievodcu ukončiť. Žiadne informácie sa neuložia a môžete začať znova pomocou odkazu pre Nastaviť teraz.

3

Vyberte si Som Partner ako svoju rolu a potom kliknite Ďalšie.

4

Vyberte si Áno, nastavím na nastavenie služieb.


 

Môžeš si vybrať Založí si to iná osoba v mojej spoločnosti zadať inú e-mailovú adresu a dokončia poskytovanie. Alebo si môžete vybrať Zákazník si nastaví, aby zákazník mohol nastaviť svoje služby a partneri nebudú mať prístup k správe organizácie zákazníka.

5

Vyberte jeden a potom kliknite Ďalšie.

 • Ak je toto vaša prvá objednávka, pridajte informácie na vytvorenie partnerskej organizácie Webex.
 • Ak ide o existujúcu organizáciu, skontrolujte informácie o svojej organizácii.

  Ak organizáciu nepoznáte, kontaktujte zástupcu spoločnosti Cisco a nepokračujte.

6

Zadajte e-mailovú adresu správcu zákazníka a potom kliknite Ďalšie.

Používateľ môže súčasne patriť len do jednej organizácie Webex.

7

Vyberte jeden a potom kliknite Ďalšie.

 • Ak ide o novú organizáciu Webex, potvrďte informácie o zákazníkovi.
 • Ak ide o existujúcu organizáciu, overte si správne informácie o zákazníkovi.

  Ak organizáciu nepoznáte, kontaktujte zástupcu spoločnosti Cisco a nepokračujte.

8

Potvrďte, že informácie o zákazníkovi a partnerovi sú správne, a kliknite Ďalšie.

Vaša objednávka bola úspešne nastavená.
9

Pre novú partnerskú organizáciu Webex vytvorte nové heslo pre svoju partnerskú organizáciu.

Spustí sa sprievodca nastavením služby.
10

V závislosti od zakúpených služieb môžete v sprievodcovi nastavením pridať nastavenia služby:

 • Podrobnosti o predplatnom – pozrite si informácie o objednaných službách.

 • Nastavenia hovorov – vyberte nastavenia hovorov pre organizáciu.

 • Nastavenia schôdzok:

 • Podnikové nastavenia – zadajte subdoménu, kliknite Skontrolovať dostupnosťa potom kliknite Uložiť.

 • Poskytovanie a začatie fakturácie – kliknite na Ustanovenie aktivovať predplatné a začať účtovať poskytnuté služby. Začne sa účtovať všetky služby, ktoré ste si zakúpili.