Možete da izmenite ime i adresu video snimka omiljenih kontakata.

Ako ste označili kontakt iz direktorijuma kao omiljeni, možete da izmenite njegovo ime.

Ako ste označili adresu video snimka kao svoju omiljenu sa liste Snimci , možete da izmenite tu adresu. Na tu adresu možete da dodate i ime da biste lakše pronašli kontakt.

1

Izmenite ime kontakta:

 1. Izaberite kontakt sa liste Omiljenih i dodirnite Izmeni omiljeno na kartici kontakta.

 2. Izmenite ime kontakta i dodirnite Sačuvaj.

2

Izmenite ime i adresu video snimka kontakta:

 1. Izaberite adresu video snimka sa liste Omiljenih, dodirnite Više i Izmenite omiljeno na kartici za kontakt.

 2. Izmenite ime kontakta i dodirnite Sačuvaj. Možete i da izmenite adresu video snimka.

 3. Sada možete da vidite ime kontakta na listi omiljenih.

1

Izmenite ime kontakta:

 1. Izaberite kontakt sa liste Omiljenih i dodirnite Više (…) na kartici kontakta.

 2. Izaberite Izmeni omiljeno.

 3. Izmenite ime kontakta i dodirnite Sačuvaj.

 4. Sada možete da vidite ime kontakta na listi omiljenih.

2

Izmenite ime i adresu video snimka kontakta:

 1. Izaberite adresu video snimka sa liste Omiljenih i izaberite opciju Više (…).

 2. Izmenite ime kontakta i dodirnite Sačuvaj. Možete i da izmenite adresu video snimka.

 3. Sada možete da vidite ime kontakta na listi omiljenih.