Jezik možete da promenite kada uređaj nije u pozivu ili sastanku.

Kada promenite jezičke postavke, meka tastatura na uređaju odražava tu promenu. To znači da možete da koristite abecedu željenog jezika kada koristite tastaturu, na primer kada pretražujete u direktorijumu.

Uređaji za seriju Board, Desk i Room podržavaju sledeće jezike:

 • Engleski (SAD)

 • Engleski (Velika Britanija)

 • Francuski (Francuska)

 • francuski (Kanada)

 • Nemački

 • Španski (Španija)

 • španski (Latinska Amerika)

 • Katalonski

 • Arapsko

 • Češki

 • Danski

 • Finski

 • Hebrejski

 • Mađarski

 • Italijanski

 • Japansko

 • Korejsko

 • Holandski

 • Norveški

 • Poljski

 • Portugalski (Portugalija)

 • Portugalski (Brazil)

 • Ruski

 • Švedski

 • Turski

 • Kineski (uprošćen)

 • Kineski (tradicionalni)

1

Dodirnite ime uređaja na početnom ekranu table, a zatim dodirnite Postavke u iskačućem prozoru.

2

Dodirnite jezik, a zatim odaberite jezik koji želite da koristite.

1

Izaberite ime uređaja na početnom ekranu i idite na podešavanja.

2

Izaberite jezik i krećite se kroz listu. Izaberite jezik za uređaj.

 1. Brzo prevucite sa desne strane ekrana, a zatim dodirnite stavku Postavke uređaja. 2. Pomerite se da biste izabrali jezik. Zatim se krećite kroz listu i izaberite jezik.