Program za sertifikaciju Webex soba i uređaja potvrđuje nezavisne dobavljače i uverava se da je njihovo uvođenje u skladu sa našom bezbednošću, korisničkim iskustvom i podržanim xAPI modelima. Program sertifikacije obezbeđuje da kupci dobiju najbolje iskustvo video konferencija. Ovde možete da proverite i pronađete rešenja koja funkcionišu sa Webex Rooms uređajima.

Postoje dva nivoa logotipa za sertifikate, sertifikovani i kompatibilni. Od svih Webex sertifikovanih i kompatibilnih partnera se očekuje da rade sa uređajima iz serije soba na osnovu verzija navedenih u nastavku.

 • Webex Certified – Webex Certified rešenje trećeg lica koje je postiglo najstrože testiranje od svih od strane Webex Device Business Unit.

 • Webex Compatible – rešenja trećih strana koja ispunjavaju minimalne zahteve za integraciju.

Sertifikovane i kompatibilne kategorije Webex soba

 • Kamere

 • Doživljaji sa sadržajem

 • Saradničko radno mesto

 • Prikazi

 • Jednostavan pristup uslugama

 • Inteligentno radno mesto

 • Rezervacija sobe

 • Timske komunikacije

 • Analitika radnog mesta

Cisco odobreni proizvodi i dobavljači

Sledeće tabele navode podržane verzije za Webex Sobe i proizvode treće strane. Testirali smo Webex Rooms uređaje sa navedenim verzijama navedenim u ovom članku. Sve druge verzije podržava nezavisni dobavljač.

Webex uređaji sertifikovani proizvodi

Prikazi

Dobavljač

Proizvod

Verzija

Cisco verzija

Napomene

Samsung

QPR-8K

1110,2

CE 9.13 ili RoomOS

Samsung

QMR

2151.0

CE 9.13 ili RoomOS

Samsung

QBR

2151.0

CE 9.13 ili RoomOS

Samsung

Flip 2.0

1080,7

CE 9.13 ili RoomOS

Interaktivni prikaz

Panasonic

EQ1

1,50 Cu

CE 9.13 ili RoomOS

Inteligentno radno mesto - digitalna signalizacija

Dobavljač

Proizvod

Verzija

Cisco proizvod

Napomene

Appspace

Appspace Suite

8.0

CE 9.13 ili RoomOS

Digital Signage; Solutions Plus Partner

Webex uređaji Kompatibilni proizvodi

Kamere

Dobavljač

Proizvod

Verzija

Cisco verzija

Napomene

Sony

EVI-120H (Cisco PTZ-12)

2.10

CE 9.14.2 ili RoomOS

Sony

SRG-120DH

2.0

CE 9.14.2 ili RoomOS

Sony

BRC-X1000, BRC-H800

2,02

CE 9.14.2 ili RoomOS

Sony

BRC-X400, SRG-X400, SRG-X120

2,00

CE 9.14.2 ili RoomOS

Doživljaji sa sadržajem

Dobavljač

Proizvod

Verzija

Cisco verzija

Napomene

Dugačko

Mezanin

3.59

CE 9.13 ili RoomOS

Partner programa Solutions Plus

Saradničko radno mesto

Dobavljač

Proizvod

Verzija

Cisco proizvod

Napomene

AVTEQ

RPS, ELT i DynamiQ

N. p.

Uređaji serije Webex Room i Board

Mobilne kolica

Vitra

Panoramski sto

N. p.

Webex Room Panorama

Prikazi

Dobavljač

Proizvod

Verzija

Cisco verzija

Napomene

LG

UH5F-H

03.02.00

CE 9.13 ili RoomOS

LG

UL3G

03.12.80

CE 9.13 ili RoomOS

Nec UHD

C651Q, C751Q, C861Q, C981Q, V654Q, V754Q, V864Q, V984Q, P654Q, P754Q

CE 9.13 ili RoomOS

NEC FHD

V404, V484, V554, P404, P484, P554

CE 9.13 ili RoomOS

Jednostavan pristup uslugama

Dobavljač

Proizvod

Verzija

Cisco proizvod

Napomene

Mividas

Sobe

2.10

CE 9.13 ili RoomOS

Sinergijsko nebo

PRIDRUŽITE SE apartmanu ili apartmanu Synergy SKY

5.0 ili 2.0

CE 9.13 ili RoomOS

Partner programa Solutions Plus

Inteligentno radno mesto

Dobavljač

Proizvod

Verzija

Cisco proizvod

Napomene

Appspace

Appspace Suite

8.0

CE 9.13 ili RoomOS

Raspoloživost mape sobe; Partner za rešenja Plus

Mazemap

Nalazač radnog prostora

2020

CE 9.13 ili RoomOS

Pronalaženje načina; partner za rešenja Plus

Rezervacija sobe *

Dobavljač

Proizvod

Verzija

Cisco proizvod

Napomene

Appspace

Appspace Suite

8.0

CE 9.13 ili RoomOS

Partner programa Solutions Plus

UMA

UMA Workplace Pro

1.2

CE 9.13 ili RoomOS

*Stiže Q2/Q3CY21

Timske komunikacije

Dobavljač

Proizvod

Verzija

Cisco verzija

Napomene

Appspace

Digitalni natpisi

8.0

CE 9.13 ili RoomOS

Partner programa Solutions Plus

Analitika radnog mesta

Dobavljač

Proizvod

Verzija

Cisco proizvod

Napomene

Sinergijsko nebo

ANALIZIRAJTE ili sinergijski NEBESKI APARTMAN

20.09 ili 2.0

CE 9.13 ili RoomOS

Partner programa Solutions Plus

Vjopta

Upravljanje performansama saradnje i uvidima u radni prostor

4.6

CE 9.13 ili RoomOS

Partner programa Solutions Plus

Informacije o prodaji i podršci dobavljača

Dobavljač

Prostor za prodaju i podršku Webex-a Pridružite se URL

E-pošta/Veb sajt

Pregled proizvoda

Appspace

cs.co/JoinAppspace

https://docs.appspace.com/latest/how-to/how-to-get-support/

https://www.appspace.com/partners/cisco/

AVTEQ

cs.co/JoinAVTEQ

support@avteqinc.com

https://avteq.net/cisco-webex-solutions/

LG

cs.co/JoinLG

commdisplay@lgsupport.com

https://www.lg.com/us/business/commercial-display/certifications/cisco-compatible

MazeMap

cs.co/JoinMazemap

support@mazemap.com

https://www.mazemap.com/service-support

https://www.mazemap.com/partners

Mividas

cs.co/JoinMividas

cisco@mividas.com

https://mividas.com/cisco

Dugačko

cs.co/JoinOblong

support.oblong.com

https://oblong.com/cisco

Panasonic

Evropa

https://business.panasonic.co.uk/visual-system/service-and-downloads

business.service@eu.panasonic.com

SAD

https://na.panasonic.com/us/support/references/66

prodisplaysupport@us.panasonic.com

Samsung

https://displaysolutions.samsung.com/support/services/featured-services

https://displaysolutions.samsung.com/industries/corporate/samsung-cisco-video-conference-solution

Sony

Evropa

https://pro.sony/en_GB/support-services/support-contact-us

Severna Amerika

https://na.info.pro.sony/Contact_us.html

Latinska Amerika

https://pro.sony/en_CR/contact-us/products/ptz-network-cameras

Azija, Pacifik i Indija

https://pro.sony/en_PH/support-services/authorised-service-centres

Kina

https://www.pro.sony.com.cn/cn/service/Wechat_Sonystudio.htm

Koreja

https://pro.sony/ko_KR/contact-us/support-services

CIS

https://pro.sony/ru_RU/contact-us/support-services

Bliski istok i Afrika

https://pro.sony/en_AE/contact-us/support-services

Japan

https://www.sony.jp/brc/support/

https://www.sonycreativesoftware.com/ptz-cameras/compatibility

Sinergijsko nebo

support@synergysky.com

https://www.synergysky.com/resources

https://www.synergysky.com/cisco

UMA

support@askuma.ai

https://askuma.ai/cisco/

Vitra

cisco@vitra.com

https://www.vitra.com/

Vjopta

https://www.vyopta.com/support

support@vyopta.com

https://vyopta.com/cisco

Ako ste prodavac koji želi da se pridruži programu sertifikacije, posetite stranicu sa sertifikatima za Webex sobe.

Za sva druga pitanja u vezi sa sertifikacijom, pošaljite nam imejl na: webexcert-support@cisco.com.


Korišćenje logotipa Webex sertifikacije je strogo zabranjeno, osim ako to ne odobri Poslovna jedinica Webex uređaja.