Nije moguće omogućiti uslugu hibridnog kalendara u okviru konfiguracije Expressway-C

Nije moguće omogućiti uslugu hibridnog kalendara u okviru Expressway-C konfiguracije.

Nije moguće dodati nalog usluge "Collaboration Meeting Rooms ( CMR) " u Expressway-u.

 

Napomena: CMR Hybrid postaje Kraj podrške efektivno 28. februara 2021. godine. Nakon 02/28/2021, CMR Hybrid servis će trajati do aprila 2021. godine (Kraj života) i u tom trenutku, CMR Hybrid kupci će biti automatski migrirali na najnoviju verziju CMR Cloud-a.

Pomoć za Expressway verzije koje podržavaju povezivanje kalendara pogledajte: Napomene uz izdanje linije spajanja
kalendara Za pomoć u podešavanju usluge hibridnog kalendara pogledajte: Vodič za primenu za Cisco Webex hibridne

usluge Ako niste u mogućnosti da dodate uslugu hibridnog kalendera, obratite se Tehničkoj podršci za Webex, pogledajte: WBX162 - Kako da kontaktiram Webex korisničke usluge ili tehničku podršku?

 

Da li je ovaj članak bio koristan?