Kako da prikažem otvorene predmete?


Kako da prikažem otvorene predmete?

Kako da prikažem slučajeve u upravljaču predmetima podrške?

Prikaži moje predmete


Ako koristite Webex ili imate nalog za saradnju u oblaku, predmete možete da prikažete u alatki Support Case Manager (SCM)
  • Prijavite se pomoću Webex naloga ili Cisco.com ID-a
  • Prijavite se pomoću naloga za tradicionalne Webex sastanke

Da li je ovaj članak bio koristan?