Šta je preporučena rezolucija ekrana za optimalno prikazivanje na Webex sastanku?

Koja je preporučena rezolucija ekrana za optimalno prikazivanje na Webex sastanku?

Da li Webex preporučuje određenu rezoluciju prilikom deljenja aplikacije ili radne površine?Rešenje:

Zbog velikog broja dostupnih rezolucija ekrana, Webex ne preporučuje određenu rezoluciju ekrana za optimalno prikazivanje. Ako se dokument ili prezentacija dele pomoću deljene datoteke (uključujući video)... za opciju, prezentacija ili dokument će automatski biti povećani za optimalno prikazivanje na monitoru učesnika.

Ako ćete na sastanku deliti radnu površinu ili aplikaciju, možete da promenite rezoluciju pre pridruživanja sastanku kako biste učesnicima pružili bolje iskustvo gledanja. Najčešća rezolucija na novim računarima je 1366 x 768.

Da li je ovaj članak bio koristan?