Koja je preporučena rezolucija ekrana za optimalan prikaz na Webex sastanku?

ODGOVOR
Zbog velikog broja dostupnih rezolucija ekrana, Webex ne preporučuje određenu rezoluciju ekrana za optimalan prikaz. Ako se dokument ili prezentacija dele pomoću deljene datoteke (uključujući video zapis)... opcija, prezentacija ili dokument će automatski biti prilagođeni optimalnom prikazu na monitoru učesnika.

Da li je ovaj članak bio koristan?