Da li mogu da odštampam dokument pomoću upravljačkog programa štampača za učitavanje Webex dokumenata?

Da li mogu da odštampam dokument pomoću upravljačkog programa štampača za učitavanje Webex dokumenata?

Šta se dešava ako odštampam dokument koristeći Webex Document Loader izvan sesije?

Šta se dešava kada se prezentacija odštampa pomoću webex učitavača dokumenata?

Kako otkazati štampanje poslao programu Webex Document Loader u operativnom sistemu Windows?

 Rešenje:

Webex Document Loader (WDL) je upravljački program štampača koji se koristi za uvoz dokumenata na Webex sastanke. Upravljački program WDL štampača ne može da se koristi za štampanje dokumenata na drugim štampačima.

Ako slučajno pokušate da odštampate dokument pomoću webex učitavača dokumenata, on neće odštampati dokument na lokalnom ili mrežnom štampaču.

Da biste otkazali redosled štampanja:

Da li je ovaj članak bio koristan?