Nije moguće prikazati Cisco Jabber vizuelne glasovne poruke

Nije moguće prikazati Cisco Jabber vizuelne glasovne poruke

Ne mogu da vidim neke vizuelne glasovne poruke kada nisam povezan sa korporativnom mrežom.

Cisco Jabber mora biti povezan sa vašom korporativnom mrežom da bi ažurirao vaše glasovne poruke i reprodukciju bezbednih glasovnih poruka. Sačuvane glasovne poruke možete slušati čak i ako niste povezani sa korporativnom mrežom.

Da li je ovaj članak bio koristan?