Konfigurisanje Mozilla Firefoxa za Fiddlera da uhvati HTTPS saobraćaj

Konfigurisanje Mozilla Firefoxa za Fiddlera da uhvati HTTP saobraćaj.

Kako da konfigurišem Firefox za rad sa Fidlerom?

Mozilla Firefox podrazumevano ne koristi postavke proxy servera i certifikata sistema. Možda će biti potrebna dodatna konfiguracija da bi ispravno funkcionisala sa Fidlerom.

Konfigurisanje postavki proxy servera u programu Firefox:

 1. Otvorite Firefox, a zatim izaberite ikonu stranice "Prilagođavanje nove kartice".
 2. Kliknite na dugme Opštepostavke , a zatim se pomerite nadole do odeljka Postavke mreže i izaberite stavku Postavke.
 3. Na ekranu Postavke veze odaberite opciju Korišćenje postavki proxy servera sistema, a zatim kliknite na dugme U redu.
Pouzdanost certifikata:
 1. Otvorite Fiddler 4, a zatim idite na Tools >Options...
 2. Idite na HTTPS karticu.
 3. Kliknite na radnje, a zatim izaberite izvezi vrhovni certifikat na radnu površinu.
 4. Ponovo otvorite Firefox, a zatim izaberite ikonu stranice "Prilagođavanje nove kartice"
 5. Kliknite na Privacy & Security , azatim se pomerite nadole do odeljka Certifikati i izaberite stavku Prikaži certifikate.
 6. Na ekranu Upravljač certifikatima izaberite karticu Vlasti i izaberite stavku Uvoz...
 7. Odaberite datoteku FiddlerRoot .cer na radnoj površini, a zatim kliknite na dugme Otvori .
 8. U prozoru Uređivanje postavki pouzdanosti CA certifikata proverite da li ovaj certifikat može da identifikuje Veb lokacije i kliknite na dugme U redu .

Sa ovom promenom na mestu, Firefox će sada verovati Fiddler vrhovnom sertifikatu i radiće kako treba sa Fidlerom.
 

Da li je ovaj članak bio koristan?