Smernice za podatke pomoću Webex sastanaka


Smernice za podatke pomoću Webex sastanaka

Ograničenja Cisco Webex sastanaka zatvoreni natpisi

Gde su uskladišteni podaci o pomoći za Webex sastanke?

Smernice podataka pomoću natpisa:

Opis/pitanjeFunkcija
Da li je close caption uskladišten na Webex Serveru?Ne, pomoćni natpisi se obrađuju u realnom vremenu i ne skladište se nigde, uključujući keš memoriju.
Kada se generiše close caption da li će biti označeni imenom učesnika ili će samo linija biti uskladištena?Ne, ne postoji obeležavanje imena učesnika ili aktivnog zvučnika.
Da li će close caption biti uskladišten u memoriji keša, koliko dugo će memorija keširanja biti uskladištena?Ne, natpisi za zatvaranje se ne skladište u memoriji keša.
Mogu li da preuzmem "Close Caption" iz transkripta sastanka?Ne, nije mogu se preuzeti natpis "Zatvori".

Da li je ovaj članak bio koristan?