Deljenje ekrana na Mac računaru nije moguće

PROBLEMPrilikom pokušaja deljenja ekrana u Webex sastanak dok ste na Mac računaru, dugme je zasivo ili neprekidno traži pristup.


REZOLUCIJA
Pratite dolenavedene korake da biste podesili pristup snimanju ekrana za Webex.

  1. Kliknite na ikonu Apple (gornje levo od ekrana)
  2. Kliknite na "Podešavanja sistema"
  3. Kliknite na "Privatnost i bezbednost"
  4. Uključivanje preklopnika za Cisco Webex Meetings i Webex
    macscreenrec.png
UZROK
OVOG PROBLEMA JE IZAZVAN BEZBEDNOSNIM DOZVOLAMA ZA Mac.

Da li je ovaj članak bio koristan?